Thứ Ba , 6 Tháng Mười Hai 2022
Home / Tag Archives: ĐỨC TIN (page 4)

Tag Archives: ĐỨC TIN

Trở Nên Nguồn Phước

Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Sáng thế ký 12:2 Từ phước được sử dụng hơn bốn trăm lần trong Kinh thánh với nhiều hình thức khác nhau. Chúng ta thường ...

Xem thêm »

Sự Tính Sổ Của Môn Đồ

1 Kế đó, Chúa chọn bảy mươi môn đồ khác, sai từng đôi đi trước Ngài, đến các thành các chỗ mà chính Ngài sẽ đi. 2 Ngài phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy xin Chủ mùa gặt sai con ...

Xem thêm »

Coronavirus Và Hội Thánh

Jnewsvn.com – Thời gian gần đây, bất cứ khi nào mở các kênh tin tức, bạn nhất định sẽ đọc, nghe hay xem một cái gì đó về coronavirus. Một số người nói nó không phải vấn đề gì quá lớn, trong khi những người khác cảnh báo rằng thực ...

Xem thêm »

Các Anh Toan Hại Tôi

“Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo.” Sáng thế ký 50:20 Câu Kinh Thánh này trở ...

Xem thêm »

The Lord Will Bless You

Năm Cách Để Thư Giãn Trong Ân Điển Chúa Mục Sư Rick Warren“Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời.”  (Hê-bơ-rơ 12:15a) Làm sao để học Thư Giãn (N-H-A-N-H) trong ân-điển phóng thích của Chúa? Nhớ rằng không một ai hoàn hảo Thi Thiên ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn