Thứ Sáu , 19 Tháng Tư 2024
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / The Fulfillment Of A Promise – Dr. Charles Stanley

The Fulfillment Of A Promise – Dr. Charles Stanley

Great Is Thy Faithfulness

“Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, (được Chúa hà hơi vào) có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” (2 Ti-mô-thê 3:16-17)
Bạn có nhớ lần đầu tiên bước ra ngoài trời vào mùa Đông và ngạc nhiên nhìn thấy hơi thở của mình? Có thể bạn sẽ đứng gần cửa sổ kiếng và nhìn thấy hơi ẩm xuất hiện khi bạn thở lên trên đó. Khí oxygen chúng ta hít vào trở thành carbon dioxide trong phổi. Những khí này là vô hình, nhưng khi chúng ta thở ra, carbon dioxide trộn với hơi nước, và bởi vì không khí lạnh có ít hơi nước hơn không khí ấm từ phổi của chúng ta, nó tạo ra một lớp sương mù.
Nhưng điều gì xảy ra khi Đức Chúa Trời hà hơi/thổi hơi (bản Kinh Thánh Tiếng Việt dịch là soi dẫn) vào một đối tượng? Lời Đức Chúa Trời được chính Ngài hà hơi vào theo sách 2 Ti-mô-thê là “theopneustos,” và nó cho chúng ta một manh mối. “Theo” nghĩa là Đức Chúa Trời. “Pneustos” nghĩa là Linh hay Hơi thở. Lần đầu tiên chúng ta thấy Đức Chúa Trời hà hơi trong Sáng thế ký, khi Ngài hà sinh khí vào A-đam, khiến ông trở nên một “loài sanh linh.” Trong 2 Ti-mô-thê, một lần nữa chúng ta nhìn thấy “cả Kinh Thánh đều bởi Đức Chúa Trời hà hơi vào,” nhưng thay vì tạo thành sương mù, Thần linh hay Hơi thở của Chúa trở thành Lời trên đầu bút của các trước giả viết Kinh Thánh. Những lời này mang đến sự sống cho những ai chuyên tâm nghiên cứu.
Trong sự nghiên cứu tiếp theo, chúng ta sẽ nhìn thấy hơi thở của Đức Chúa Trời trong một ngày lạnh giá. Hãy nhớ rằng Chúa hà hơi trên Lời, sáng tạo ra Lời để chúng ta có thể sống bởi Lời ấy. Chúng ta gọi Lời quyền năng đó là Kinh Thánh.
🙂
TÔI TIN RẰNG KINH THÁNH LÀ LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ UY QUYỀN TÁC ĐỘNG MẠNH MẼ ĐẾN NIỀM TIN VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA TÔI

admin

 

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn