Thứ Năm , 30 Tháng Năm 2024
Home / Tag Archives: THẦY ƠI

Tag Archives: THẦY ƠI

Tuân Theo Luật Pháp Cựu Ước?

Câu hỏi: Cơ Đốc nhân có phải tuân theo luật pháp Cựu Ước không?  Trả lời: Để hiểu vấn đề này, chúng ta cần phải biết luật pháp Cựu Ước được ban cho quốc gia Y-sơ-ra-ên, không phải Cơ Đốc nhân. Một số điều luật là để bày tỏ cho người ...

Xem thêm »

Chính Trị Và Cơ-đốc-nhân

Bài trước: https://huongdionline.com/2018/01/07/tham-gia-vao-cac-mang-xa-hoi/ Thầy ơi cho tôi hỏi: CƠ ĐỐC NHÂN CÓ BỊ THU HÚT VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ? Trả lời:  Đây là một chủ đề thiết thực. Nhiều người có quan niệm rằng không nên tranh luận về chính trị với bạn bè hoặc người thân vì đề ...

Xem thêm »

Áp-ra-ham hiến tế Y-sác?

Câu hỏi: Tại sao Chúa ra lệnh cho Áp-ra-ham hiến tế Y-sác? Trả lời: Áp-ra-ham đã luôn vâng lệnh Chúa trên bước đường ông đi với Ngài, tuy nhiên không một thử thách nào nặng nề hơn thử thách trong Sáng thế ký 22. Chúa ra lệnh cho ông, ““Hãy bắt ...

Xem thêm »

Nguồn Gốc Lễ Giáng Sinh

Câu hỏi: Nguồn gốc Lễ Giáng Sinh là gì?  Trả lời: Lễ Giáng Sinh là một kỳ lễ phổ biến trong tháng 12 được kỷ niệm bởi số lượng rất đông người trên khắp thế giới. Lễ Giáng Sinh (hay “Thánh Lễ của Đấng Christ”) từ rất lâu đã được biết ...

Xem thêm »

Đức Chúa Trời Còn Làm Phép Lạ?

Câu hỏi: Đức Chúa Trời còn thực hiện những phép lạ không? Kathryn Kuhlman’s ministry experienced many healing miracles. 🙂 Trả lời: Nhiều người ước mong Đức Chúa Trời thực hiện những phép lạ của Ngài chứng minh cho họ thấy. “Nếu Đức Chúa Trời chỉ thực hiện phép lạ, dấu ...

Xem thêm »

PHÁN XÉT NGƯỜI KHÁC?

  Thầy ơi cho tôi hỏi:   CƠ ĐỐC NHÂN NÊN PHÁN XÉT NGƯỜI KHÁC? Trả lời:  Động từ judge (xét đoán) được Oxford Dictionary định nghĩa: to form an opinion about sth/sb, based on to the  information  you have (đưa ra ý kiến về một điều nào đó/ một ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn