Thứ Bảy , 24 Tháng Hai 2024
Home / Trang Chủ

Trang Chủ

Các bài viết hiện ở slider trang chủ

Tội Không Được Tha

CÓ MỘT TỘI KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC THA. Ở Việt Nam tôi thấy thực trạng không vui nầy đã ngăn trở việc truyền bá tin mừng cho đồng bào. Để bảo vệ tổ chức của mình, có người khi thấy ai tin khác mình thì lập tức chụp cho người ...

Xem thêm »

Lời Nói Khôn Ngoan

Có ba danh sách ân tứ thuộc linh trong Kinh Thánh (Rô-ma 12:6–8; 1 Cô-rinh-tô 12:4–11; và 1 Cô-rinh-tô 12:28), nhưng chỉ một trong số chúng đề cập đến những ân tứ được gọi là lời nói khôn ngoan và lời nói có tri thức (1 Cô-rinh-tô 12:8). Có nhiều ...

Xem thêm »

Hai Bức Điện Tín

Ngày xưa, muốn liên lạc nhanh với gia đình, tôi phải đến bưu điện để đánh điện tín, và phải suy nghĩ viết một câu văn cho đủ ý nhưng tiết kiệm ngôn từ…vì một chữ cái là 500 đ…tôi không nhớ rõ 500 đ ( chưa đổi tiền ) ...

Xem thêm »

Năm Mới

NĂM MỚI BÌNH AN “Người nào ở nơi kín-đáo của Đấng Chí-Cao, Sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn-năng.” Thi-Thiên 91:1. – Tân xuân vui hưởng phước trời Hương thơm nhân ái gọi mời thiết tha Theo Chúa suốt tháng năm qua Giờ đây NĂM MỚI bài ca ...

Xem thêm »

Độc Giả Duy Nhất

Đêm đông nọ, soạn giả Johann Sebastian Bach theo lịch phải ra mắt một sáng tác mới của mình. Ông đến nhà thờ với mong đợi người nghe đã đến đông đủ. Thế nhưng, chẳng ai đến cả. Không chần chừ, Bach nói với các nhạc công rằng họ vẫn ...

Xem thêm »

Con Rắn Làm Hình Bóng về Chúa Jesus?

Giăng 3:14,15 “Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.” Câu hỏi: Con rắn tượng trưng cho điều ác, tại sao Kinh Thánh dùng hình ảnh con rắn trong sa ...

Xem thêm »

Ê-sai chương 9 nói gì?

Khi các Cơ-đốc nhân trên thế giới kỷ niệm Lễ Giáng Sinh, lời tiên tri tuyệt vời trong Ê-sai 9:6 một lần nữa lại được chú ý, “Sẽ có một Con Trẻ sinh cho chúng ta, một Con Trai ban cho chúng ta.”  Nhưng có lẽ ít quen thuộc hơn với nhiều ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn