Thứ Sáu , 27 Tháng Một 2023

Bồi linh

Kiểm Soát Bản Thân

Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Lu-ca 15:20 Bạn đã nghe câu này: “Nuôi dạy con cái không dành cho những kẻ yếu đuối và hèn nhát.” ...

Xem thêm »

THẬT VÀ GIẢ

THẬT VÀ GIẢ   Mới đây khi đến thăm Hội Thánh Utah, tôi đọc được câu chuyện in trong bìa sau của tờ chương trình thờ phượng Chúa. Câu chuyện ngắn nhưng đầy ý nghĩa.   Một nhà khoa học khoe với người bạn là đã sáng chế ra những ...

Xem thêm »

TẠI SAO CHÚNG TA CẦN CHÚA JESUS?

  TẠI SAO CHÚNG TA CẦN CHÚA GIÊ-SU? Tin Lành là tin tức về Chúa Giê-su. Dầu biết hay không, bạn đang cần Chúa Cứu Thế Giê-su. Hãy bắt đầu nghĩ đến mối liên hệ cá nhân của bạn với Chúa Cứu Thế Giê-su ngay hôm nay. Bạn sẽ không ...

Xem thêm »

KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH B

KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH B Là những Cơ đốc nhân chúng ta ủng hộ ý tưởng “tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng.” Lời công bố này trích trong Bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ, nó được căn cứ vào những giáo huấn từ Kinh Thánh ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn