Thứ Hai , 29 Tháng Năm 2023
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP

MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP

Lên Và Xuống

UP AND DOWN LÊN VÀ XUỐNG Như phụng hoàng phấp phới giỡn ổ mình,Bay chung quanh con nhỏ mình, Sè cánh ra xớt nó,Và cõng nó trên chéo cánh mình thể nào, Thì một mình Đức Giê-hô-va đã dẫn dắt người thể ấy.(Phục truyền 32:11-12) Vì Chúa có nâng tôi ...

Xem thêm »

Gia Đình Thờ Trời

Có một lời hứa rất quí báu dành cho Cơ đốc nhân trong Ê-sai 58:11. Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi; làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn; làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề ...

Xem thêm »

Người Chị Em Trung Tín

Tôi gởi gắm Phê-bê, người chị em chúng ta cho anh em, người làm nữ chấp sự của Hội thánh Xen-cơ-rê.  Hãy ân cần tiếp rước người trong Chúa chúng ta, một cách xứng đáng với thánh đồ, và hãy giúp đỡ người trong mọi dịp mà người sẽ cần đến ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn