Thứ Sáu , 27 Tháng Một 2023
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP (page 20)

MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP

Các Chứng Cớ Của Chúa

Hỡi Đức Giê-hô-va, các chứng cớ Ngài rất là chắc chắn: Sự thánh khiết là xứng đáng cho nhà Ngài đến đời đời, Thi thiên 93:5 Các chứng cớ (testimonies) là một trong những từ xuất hiện nhiều lần trong Kinh Thánh – Lời của Đức Chúa Trời. Từ này ...

Xem thêm »

Chúa Giê-su Là Vua

Đức Giê-hô-va sẽ làm vua khắp đất; trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ là có một, và danh Ngài cũng sẽ là có một. Xa-cha-ri 14:9 Khi còn là một chú bé trong lớp học Trường Chúa Nhật, tôi được dạy rằng khi Đức Chúa Giê-su còn tại thế, Ngài ...

Xem thêm »

Thi Thiên 73

Cho đến giờ con đi vào Nơi Thánh, chợt hiểu ra chung cuộc của người ác. Thi thiên 73:17 A-sáp là một trong những người hướng dẫn sự thờ phượng của tuyển dân trong đền thánh đã viết Thi thiên 73 (1 Sử ký 16:1-6, 37). Ông cũng viết Thi ...

Xem thêm »

Tre Già Măng Mọc

  TRE GIÀ MĂNG MỌC Bạn nghĩ gì khi nghe câu nói, “Tre già măng mọc”? Cây tre là hình ảnh đời sống xanh tươi gần gũi, tiêu biểu cho dân tộc Việt Nam bền bỉ và chịu đựng. Quanh gốc tre có những măng tre xuất hiện giống như ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn