Chủ Nhật , 1 Tháng Mười 2023
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP (page 20)

MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP

Cày Mở Ruộng Mới

Vả, Đức Giê-hô-va phán cùng người Giu-đa và cùng Giê-ru-sa-lem như vầy: Hãy cày mở ruộng mới các ngươi, chớ gieo trong gai gốc. Giê-rê-mi 4:3 Trong Kinh Thánh, gặt hái là hình ảnh “thu lấy kết quả,” dù là tốt hay xấu, từ những điều chúng ta nói hoặc ...

Xem thêm »

Các Chứng Cớ Của Chúa

Hỡi Đức Giê-hô-va, các chứng cớ Ngài rất là chắc chắn: Sự thánh khiết là xứng đáng cho nhà Ngài đến đời đời, Thi thiên 93:5 Các chứng cớ (testimonies) là một trong những từ xuất hiện nhiều lần trong Kinh Thánh – Lời của Đức Chúa Trời. Từ này ...

Xem thêm »

Chúa Giê-su Là Vua

Đức Giê-hô-va sẽ làm vua khắp đất; trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ là có một, và danh Ngài cũng sẽ là có một. Xa-cha-ri 14:9 Khi còn là một chú bé trong lớp học Trường Chúa Nhật, tôi được dạy rằng khi Đức Chúa Giê-su còn tại thế, Ngài ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn