Thứ Năm , 18 Tháng Tám 2022
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP (page 30)

MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP

Danh Jesus

Những Danh Xưng Nối Kết Với Đức Giê-hô-va. EL Nghĩa gốc của từ El có nghĩa Đấng mạnh mẽ, đầy quyền năng. Từ El nhấn mạnh đến quyền năng thần thượng của Đức Chúa Trời là nguyên nhân làm cho tuyển dân kính sợ và tôn cao Ngài. Chúng ta ...

Xem thêm »

BÀI HỌC TỪ ĐA-VÍT

“Đa-vít bèn đáp cùng Gát rằng: Sự khốn khổ tôi lớn thay! Thế thì, nguyện tôi sa vào tay của Đức Giê-hô-va, vì những sự thương xót của Ngài là lớn lắm; nhưng chớ cho tôi sa vào tay của loài người ta.” 2 Sa-mu-ên 24:14   Hai tội. Hãy ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn