Thứ Sáu , 27 Tháng Một 2023
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP (page 31)

MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP

BÀI HỌC TỪ ĐA-VÍT

“Đa-vít bèn đáp cùng Gát rằng: Sự khốn khổ tôi lớn thay! Thế thì, nguyện tôi sa vào tay của Đức Giê-hô-va, vì những sự thương xót của Ngài là lớn lắm; nhưng chớ cho tôi sa vào tay của loài người ta.” 2 Sa-mu-ên 24:14   Hai tội. Hãy ...

Xem thêm »

VÔ PHÚC? PHÚC TRÙNG LAI!

Mục sư Nguyễn Văn Hoàng Thư pháp là nghệ thuật viết chữ Hán như tranh vẽ bằng bút lông trên giấy, trên lụa. Phổ thông nhất là tranh chữ Phúc. Ngoài chữ Phúc, các chữ Tâm, Đức, Nhẫn… cũng chứa đụng nhiều ý nghĩa tốt đẹp và mang lại những ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn