Thứ Sáu , 19 Tháng Tư 2024
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / Nghe Radio: Chữa Lành Người Què

Nghe Radio: Chữa Lành Người Què

Pablo Casals được xem là nghệ sĩ đàn xen-lô (cellist) ưu tú của nửa đầu thế kỷ 20. Khi ông vẫn còn chơi đàn ở tuổi đã hơn cửu thập, một phóng viên trẻ đã hỏi ông: “Thưa ông Casals, ông đã 95 tuổi và là nghệ sĩ xen-lô vĩ đại nhất đương thời. Vậy sao ông vẫn tập đàn 6 tiếng một ngày?” Ông Casals đã trả lời rằng: “Bởi vì tôi nghĩ rằng tôi vẫn đang tiến triển.” Đây đúng là một thái độ tuyệt vời! Là những tín nhân trong Đấng Christ, chúng ta đừng bao giờ tự mãn với suy nghĩ rằng mình đã đạt đến thành công tinh thần, là đỉnh cao thành công do chúng ta tự xưng nhưng hãy tiếp tục “tăng trưởng trong ân điển và sự hiểu biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ” (2 Phi-e-rơ 3:18).

Chúa Giê-xu đã nhắc nhở chúng ta trong Giăng 15:16 rằng Ngài đã chọn chúng ta để “đi và được kết quả”. Kết quả của một sự tăng trưởng lành mạnh chính là việc tiếp tục đơm hoa kết trái Thánh Linh trong suốt cuộc đời của mình. Chúa đã hứa rằng: “Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong ta và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả” (câu 5).

Khi chúng ta kiên định và trung tín trong quá trình trở nên giống như Đấng chúng ta yêu thương và phục vụ thì chúng ta có thể tự tin rằng Đấng đã bắt đầu “làm việc lành” trong chúng ta sẽ tiếp tục việc ấy cho đến cuối cùng khi nó được hoàn tất vào ngày Ngài trở lại (Phi-líp 1:6)

.Bám vào Cứu Chúa của tôi

Là gốc nho thánh, chẳng vơi nhựa tràn

Khiến con kết quả muôn vàn

Ngài là nguồn sống ngập tràn sức thiêng.

—Bosch

Công việc vô hình của Chúa trong tấm lòng của chúng ta sẽ sinh ra nhiều hoa trái trong đời sống của chúng ta.

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn