Thứ Năm , 20 Tháng Sáu 2024
Home / Tag Archives: MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP

Tag Archives: MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP

Tiên Tri Ê-li

“Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên… tôi là kẻ tôi tớ Ngài” 1 Các vua 18:36 Tên Ê-li có nghĩa là “Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của tôi.” Điều này rất quan trọng, hãy ghi nhớ. Trong đời vua A-háp cùng với Giê-sa-bên là người vợ độc ác của ...

Xem thêm »

Bạn Có Thể Tin Cậy Ai?

Mục Sư Rick Warren “Vì lời Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, Các việc Ngài đều làm cách thành tín.” (Thi thiên 33:4) Một trong những câu hỏi lớn nhất trong đời sống là: “Bạn sẽ tin tưởng ai?”  Cách bạn trả lời câu hỏi này sẽ quyết định bạn hạnh ...

Xem thêm »

Happy Thanksgiving

Mục sư LỮ THÀNH KIẾN Tạ ơn Chúa vì hôm nay Hội Thánh có một buổi thờ phượng Chúa đặc biệt hơn. Ban trang trí đã đưa cả mùa thu bên ngoài vào trong nhà thờ, những hàng cây lá vàng, lá vàng rơi khắp nơi, rơi trên cả bục ...

Xem thêm »

THƯ CHỦ NHIỆM

Những Sự Kiện Đáng Kinh Ngạc Sống ở nước Mỹ nhiều năm nhưng lòng tôi vẫn không hết kinh ngạc về những gì tôi đang thấy ở chung quanh. Có người nói, “Không có người nào mù hơn là người không chịu thấy, cũng không có người nào điếc hơn ...

Xem thêm »

Sa-ra

    “Hãy nghĩ đến tổ ngươi là Áp-ra-ham, cùng Sa-ra, là người đã sanh sản các ngươi;”   (Ê-sai 51:2) Khi Đức Chúa Trời đổi tên Áp-ram thành Áp-ra-ham, Ngài cũng đổi tên Sa-rai thành Sa-ra. Sa-ra có nghĩa là công chúa (Sáng 17:15-16). Cái tên này xuất hiện bốn ...

Xem thêm »

Đến Với Đức Chúa Giê-su.

Bài trước: https://huongdionline.com/2019/01/15/john-wesley-con-tinh-thuc-vi-dai/ Xây dựng mối quan hệ (Đầu tư) Thom Rainer đã phỏng vấn hàng tá những người đã thực hiện chuyến đi vất vả từ niềm tin ngoài Cơ đốc giáo đến đức tin nơi Đức Chúa Giê-su Christ. Trong quyển sách của ông, Hành trình bất ngờ ...

Xem thêm »

Jim Elliot Không Chết Tại Ecuador

Bài trước: https://huongdionline.com/2018/12/26/vac-thap-tu-gia-2/ Mang lấy thập giá nghĩa là theo Đức Chúa Giê-su đến bất cứ nơi nào Ngài dẫn dắt bạn Tôi rất thích lời Đức Chúa Giê-su đã phán trong Lu-ca 9:23, “Hãy theo Ta” – chứ Ngài không phán rằng: “Hãy theo những luật lệ,” hoặc “Hãy tin ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn