Thứ Hai , 29 Tháng Năm 2023
Home / Viện đào tạo môn đồ

Viện đào tạo môn đồ

Viện đào tạo môn đồ Việt Nam

Lời Chúa

SỰ SỐNG QUA LỜI CỦA CHÚA Đức Chúa Trời, tác giả đích thực của Kinh Thánh, chính là “Đức Chúa Trời hằng sống.” Duy Chúa là Đấng tự hữu, và mọi sự sống khác đều phụ thuộc vào Ngài.  Trước giả Thi Thiên đã nói rằng: “Vì nguồn sự sống ...

Xem thêm »

Lên Và Xuống

Như phụng hoàng phấp phới giỡn ổ mình, Bay chung quanh con nhỏ mình, Sè cánh ra xớt nó, Và cõng nó trên chéo cánh mình thể nào,  Thì một mình Đức Giê-hô-va đã dẫn dắt người thể ấy. (Phục truyền 32:11-12) Vì Chúa có nâng tôi lên cao, rồi ...

Xem thêm »

Tôi Mong Đến Thăm Anh Em

TẠI SAO NHIỀU NGƯỜI KHÔNG HIỂU KINH THÁNH?   Con người ngày nay biết nhiều thứ hơn bao giờ hết. Họ nắm bắt khoa học, công nghệ, mỹ thuật, cách chăm sóc sức khỏe, kinh doanh, âm nhạc, truyền thông, toán học cao cấp, cơ học vật lý lượng tử…và ...

Xem thêm »

Quyền Năng Của Kinh Thánh

Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô 6:17 Xem thêm trong SlideShow: SlideShow     Thanh gươm là vũ khí thông thường nhất trong các triều đại phong kiến trải qua nhiều thế kỷ. Nhưng trong thời ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn