Thứ Tư , 18 Tháng Năm 2022
Home / Viện đào tạo môn đồ

Viện đào tạo môn đồ

Viện đào tạo môn đồ Việt Nam

Hãy Cho Tôi Sinh Con

Hãy cho tôi có con, bằng không, tôi sẽ chết. Sáng thế ký 30:1 – Khi Gia-cốp nhìn thấy Ra-chên dẫn bầy sức vật của La-ban đến bên giếng nước, ông đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ông muốn nói chuyện với Ra-chên cách riêng tư, và ...

Xem thêm »

Xin Chúa Mở Mắt

Từ lúc đó, Phi-lát kiếm cách để tha Ngài; nhưng dân Giu-đa kêu lên rằng: Ví bằng quan tha người nầy, thì quan không phải là trung thần của Sê-sa; vì hễ ai tự xưng là vua, ấy là xướng lên nghịch cùng Sê-sa vậy! Giăng 19:12 Bôn-xơ Phi-lát, tổng ...

Xem thêm »

Đất Ma-ra

THẤT VỌNG VÌ ĐẤT MA-RA Đoạn, Môi-se đem dân Y-sơ-ra-ên đi khỏi Biển Đỏ, đến nơi đồng vắng Su-rơ; trọn ba ngày đi trong đồng vắng, kiếm chẳng được nước đâu cả. Kế đến đất Ma-ra, nhưng vì nước tại đó đắng, uống chẳng được, nên chi chỗ nầy gọi ...

Xem thêm »

Thân Vị Của Đấng Christ

Thân vị của Đấng Christ Trước giả sách Hê-bơ-rơ tuyên bố rằng “trong những ngày cuối cùng này, Đức Chúa Trời đã phán cùng chúng ta qua Con Ngài” (Hêb. 1:2). Trong Lời này, sự mặc khải của Đức Chúa Trời đạt đến cực điểm. Nhiều phần trong lời của ...

Xem thêm »

Đời Sống Thuộc Linh

Đời sống thiêng liêng Dr. Jim Denison Tính đến ngày 16, hơn ba triệu người Ukraine đã lánh nạn sang các nước láng giềng kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu ngày 24 tháng 2. Bài phát biểu của Tổng Thống Ukraine Zelensky trước Quốc hội Hoa ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn