Thứ Hai , 11 Tháng Mười Hai 2023
Home / Viện đào tạo môn đồ

Viện đào tạo môn đồ

Viện đào tạo môn đồ Việt Nam

Nô-ê Đóng Tàu

“Nô-ê làm các điều nầy y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn.”   (Sáng 6:22) Làm mọi điều theo như chỉ thị của Đức Chúa Trời không phải là một việc làm dễ dàng khi mà thế giới chung quanh chúng ta đang chuyển hướng nhanh chóng tới những điều ...

Xem thêm »

Chúa Đoái Xem Tôi

Trong cuốn sách Đức Chúa Trời, Đấng tôi không hiểu, Christopher Wright quan sát thấy rằng một người không ai nghĩ đến lại là một trong những người đầu tiên gọi Chúa bằng một danh xưng. Đó là A-ga! Câu chuyện của A-ga cho chúng ta một cái nhìn trung ...

Xem thêm »

Đưa Ra Phán Xét?

Nhưng khi Sê-pha đến An-ti-ốt, tôi đã công khai phản đối ông. Ga-la-ti 2:11. Trong một cuộc thảo luận bàn tròn về sự giải hòa, một người đã nói thế này: “Đừng giữ mãi suy nghĩ về người khác dựa vào quá khứ của họ.” Anh ấy nhận thấy rằng ...

Xem thêm »

Sức Mạnh Trong Chúa

Các Lời Hứa Của Chúa Ban Sức Mạnh cho Cơ đốc nhân. – 1.SỨC MẠNH TỈ LỆ THUẬN VỚI NHỮNG NGÀY SỐNG TRÊN ĐẤT Đời ngươi lâu bao nhiêu, sức mạnh ngươi lâu bấy nhiêu. Phục truyền. 33:252. SỨC MẠNH Ở TRONG CHÚA ĐƯỢC GIA TĂNG KHI TIẾN VỀ PHÍA ...

Xem thêm »

Hoa Tu-líp đó!

Jack quăng xấp giấy tờ lên bàn tôi – anh ta nhíu mày và nhìn tôi trừng trừng một cách giận dữ.“Có gì vậy anh?” Tôi hỏi.Anh ta lấy ngón tay chọc thẳng vào giữa bản báo giá. “Lần sau nếu cô muốn thay đổi bất cứ thứ gì, phải ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn