Thứ Năm , 30 Tháng Năm 2024
Home / Viện đào tạo môn đồ

Viện đào tạo môn đồ

Viện đào tạo môn đồ Việt Nam

LÒNG BIẾT ƠN

“Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời” (Thi thiên 107:1) Theo nghiên cứu, những người biết ơn về những gì mình có cho biết rằng họ ngủ ngon hơn, ít triệu chứng bệnh tật hơn và hạnh phúc hơn. Đó ...

Xem thêm »

Lời Nói Khôn Ngoan

Có ba danh sách ân tứ thuộc linh trong Kinh Thánh (Rô-ma 12:6–8; 1 Cô-rinh-tô 12:4–11; và 1 Cô-rinh-tô 12:28), nhưng chỉ một trong số chúng đề cập đến những ân tứ được gọi là lời nói khôn ngoan và lời nói có tri thức (1 Cô-rinh-tô 12:8). Có nhiều ...

Xem thêm »

Nô-ê Đóng Tàu

“Nô-ê làm các điều nầy y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn.”   (Sáng 6:22) Làm mọi điều theo như chỉ thị của Đức Chúa Trời không phải là một việc làm dễ dàng khi mà thế giới chung quanh chúng ta đang chuyển hướng nhanh chóng tới những điều ...

Xem thêm »

Chúa Đoái Xem Tôi

Trong cuốn sách Đức Chúa Trời, Đấng tôi không hiểu, Christopher Wright quan sát thấy rằng một người không ai nghĩ đến lại là một trong những người đầu tiên gọi Chúa bằng một danh xưng. Đó là A-ga! Câu chuyện của A-ga cho chúng ta một cái nhìn trung ...

Xem thêm »

Đưa Ra Phán Xét?

Nhưng khi Sê-pha đến An-ti-ốt, tôi đã công khai phản đối ông. Ga-la-ti 2:11. Trong một cuộc thảo luận bàn tròn về sự giải hòa, một người đã nói thế này: “Đừng giữ mãi suy nghĩ về người khác dựa vào quá khứ của họ.” Anh ấy nhận thấy rằng ...

Xem thêm »

Sức Mạnh Trong Chúa

Các Lời Hứa Của Chúa Ban Sức Mạnh cho Cơ đốc nhân. – 1.SỨC MẠNH TỈ LỆ THUẬN VỚI NHỮNG NGÀY SỐNG TRÊN ĐẤT Đời ngươi lâu bao nhiêu, sức mạnh ngươi lâu bấy nhiêu. Phục truyền. 33:252. SỨC MẠNH Ở TRONG CHÚA ĐƯỢC GIA TĂNG KHI TIẾN VỀ PHÍA ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn