Thứ Năm , 20 Tháng Một 2022
Home / Viện đào tạo môn đồ (page 4)

Viện đào tạo môn đồ

Viện đào tạo môn đồ Việt Nam

Tuyên Ngôn Đức Tin Của Baptist. Phần 4

Các bài trước: https://huongdionline.com/2021/07/22/tuyen-xung-duc-tin-cua-tin-lanh-baptist-vao-nam-1689/ https://huongdionline.com/2021/07/27/tuyen-ngon-duc-tin-cua-baptist-phan-3/ 31. TÌNH TRẠNG CỦA CON NGƯỜI SAU KHI CHẾT VÀ SỰ SỐNG LẠI TỪ KẺ CHẾT Thân thể của những người đã chết trở lại với cát bụi và bị mục nát.1 Nhưng linh hồn của họ chẳng chết cũng chẳng ngủ, bởi có bản ...

Xem thêm »

Ba Ngôi Hiệp Một

Tham khảo một bài song ngữ của website https://gotquestions.org Kinh Thánh dạy gì về Đức Chúa Trời Ba ngôi? Điều khó nhất về khái niệm Cơ Đốc nhân về Đức Chúa Trời Ba ngôi là không có cách giải thích tương xứng. Đức Chúa Trời Ba ngôi là một khái ...

Xem thêm »

Chọn Lựa Để Xem

Những gì chúng ta chọn lựa để nghe và xem sẽ quyết định là chúng ta có điều gì để chia sẻ cho người khác “Ngài lại phán rằng: Hãy cẩn thận về điều mình nghe. Người ta sẽ đong cho các ngươi bằng lường các ngươi đã đong cho, ...

Xem thêm »

Đứng Trên Lời Hứa

Warren W. Wiersbe, “Tôi không sống trên những lời giải thích hay bình luận về Kinh Thánh, tôi sống trên lời hứa của Chúa.” “Tôi nay đang đứng trên mọi lời Vua Christ hứa phán.” 1. Giê-rê-mi 29:11 – “Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý-tưởng ta nghĩ đối cùng các ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn