Thứ Bảy , 22 Tháng Một 2022
Home / Viện đào tạo môn đồ (page 5)

Viện đào tạo môn đồ

Viện đào tạo môn đồ Việt Nam

Sự sống đời đời

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16) Hầu hết mọi người Mỹ đều cho người khác biết rằng họ là Cơ đốc ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn