Thứ Tư , 7 Tháng Mười Hai 2022
Home / Trang Chủ / Tìm Sẽ Gặp

Tìm Sẽ Gặp

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ cho các ngươi tìm được ta, và sẽ đem những phu tù các ngươi trở về. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước và mọi nơi mà ta đã đuổi các ngươi đến, và sẽ đem các ngươi về trong đất mà ta đã khiến các ngươi bị đày đi khỏi đó.” (Giê-rê-mi 29:13-14)
Một nghiên cứu gần đây cho biết rằng 94 phần trăm các trẻ em được nhận nuôi có nhu cầu muốn biết cha mẹ đẻ của chúng, còn nếu không tìm được thì chúng cũng muốn gặp người mà trông có vẻ giống chúng nhiều nhất. Có một mối liên kết mạnh mẽ bí ẩn giữa con trẻ và cha mẹ ruột không thể bị xóa bỏ, thậm chí sau nhiều năm xa cách. Điều này khiến cho những người đàn ông và phụ nữ trưởng thành chịu khó tìm kiếm trong một thời gian dài để nhận ra cha mẹ đẻ của họ.
Tội lỗi đã phân cách chúng ta khỏi Cha thiên thượng, nhưng Ngài đã tạo dựng chúng ta với một mối liên kết siêu nhiên và đặt trong chúng ta ham muốn tìm kiếm Ngài giống như trẻ em được nhận nuôi khi đã trưởng thành tìm kiếm cha mẹ đẻ của chúng. Đức Chúa Trời không chỉ muốn bạn gặp Ngài, mà Ngài còn mong đợi bạn thiết lập một mối quan hệ sâu đậm hơn, gần gũi hơn với Ngài.
Ngay cả khi con nuôi dành nhiều thời gian, sức lực và hết lòng tìm kiếm cha mẹ ruột của chúng, chúng có thể thành công hoặc không bao giờ. Tuy nhiên với Đức Chúa Trời là người Cha thiên thượng thì khác, nếu bạn hết lòng tìm kiếm Ngài bạn sẽ gặp được Ngài. “Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.” (Giê-rê-mi 29:13)
“TÔI TIN RẰNG ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG KINH THÁNH LÀ DUY NHẤT VÀ CHÂN THẬT – ĐỨC CHA, ĐỨC CON VÀ ĐỨC THÁNH LINH.”
admin
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn