Thứ Sáu , 19 Tháng Tư 2024
Home / Tag Archives: DƯỠNG LINH

Tag Archives: DƯỠNG LINH

Chú Tâm Làm Đẹp Lòng Chúa

Chú Tâm Làm Đẹp Lòng Chúa, Chớ Không Đẹp Lòng Người Mục Sư Rick Warren “Không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đấng dò xét lòng chúng tôi.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:4b BTT) Chúa đã không tạo bạn thành một người như người khác ...

Xem thêm »

CÕI ĐỜI ĐỜI

Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào,  trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các từng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, ...

Xem thêm »

Sự Thương Xót

Nhưng khi chúng được an tịnh, bèn khởi làm lại điều ác trước mặt Chúa; vì vậy, Chúa bỏ chúng vào tay kẻ thù nghịch để quản hạt chúng; song khi chúng trở lại, kêu cầu cùng Chúa, thì Chúa từ trên trời nghe đến, và vì lòng thương xót ...

Xem thêm »

Giá Của Sự Cứu Rỗi

Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng A-đam, và mặc lấy cho. Sáng thế ký 3:21 Tôi tưởng tượng nếu như Michelangelo bị buộc phải hủy phá bức tranh Pieta là một kiệt tác của anh ấy, hoặc Handel được lệnh đốt bản ...

Xem thêm »

Có Sao Cứ Đến Như Vậy

Chúa Phán “Có Sao Đến Vậy” Mục Sư Rick Warren “Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8) Mọi điều Chúa Giê-xu đã làm cho bạn phát xuất từ ...

Xem thêm »

Cõi Đời Đời

Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Giê-su Christ chúng ...

Xem thêm »

Chức Vụ Quản Gia

Vì nếu ngươi làm thinh trong lúc nầy đây, dân Giu-đa hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác, còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất; song nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ cơ hội hiện lúc nầy mà ngươi được ...

Xem thêm »

Lòng Thương Xót

Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Ma-thi-ơ 25:40 “Khi nào tôi thấy Chúa cần ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn