Chủ Nhật , 1 Tháng Mười 2023
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / CÕI ĐỜI ĐỜI

CÕI ĐỜI ĐỜI

Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào,  trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các từng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi!

 Vậy nên, hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó, thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vít, chẳng chỗ trách được

2 Phi-e-rơ 3: 11-12, 14

Có lẽ bạn đã nghe nhận xét hoài nghi này của những người chưa tin Chúa về các Cơ đốc nhân: “Họ có một tâm trí ở trên trời đến nỗi họ cho rằng không có gì tốt ở trần gian.” Như vậy là Cơ đốc nhân thường xuyên đi trên mây hay sao!

 

Hãy xem xét các tác động tích cực mà những người theo Chúa Giê-su Christ đã có trên thế giới. Trải qua nhiều thế kỷ, các Cơ đốc nhân đã ủng hộ nhân quyền, vận động cho các quyền tự do cơ bản, họ ảnh hưởng đến chính phủ hợp hiến của Hoa Kỳ. Họ quan tâm đến những người nghèo khổ và bị ruồng bỏ của xã hội, thành lập các trường học, xây dựng bệnh viện, bảo vệ trẻ sơ sinh, thành lập trại trẻ mồ côi, truyền cảm hứng cho giới làm nghệ thuật và khích lệ nhà khoa học bảo tồn các lẽ thật hợp lý được khám phá, bởi vì có một Đấng tối cao hiện hữu điều khiển cả vũ trụ. Cơ đốc giáo tiếp tục tác động đến xã hội chúng ta theo một chiều hướng tích cực đến hôm nay.

 

Rõ ràng, nhìn một cách tổng quan các hoạt động của Cơ đốc giáo trong quá khứ và hiện tại đã hỗ trợ cho những gì C.S. Lewis viết trong tác phẩm Giới Hạn Cơ đốc giáo, “Nếu bạn đọc lịch sử, bạn sẽ tìm thấy rằng Cơ đốc nhân là những người đã làm được nhiều nhất cho thế giới hiện tại, và là những người nghĩ nhiều nhất đến những gì kế tiếp theo sau.”

 

Điều này có khiến bạn muốn luyện tập tâm trí mình ở trên những đám mây? Hãy quân bình, chúng ta bước đi dưới đất cách khôn ngoan, nhưng phải nghĩ đến chuyện ở trên trời.

“Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất.” (Cô-lô-se 3:2)

 

“TÔI TIN RẰNG CÓ THIÊN ĐÀNG, ĐỊA NGỤC VÀ CHÚA GIÊ-SU SẼ TRỞ LẠI ĐỂ PHÁN XÉT TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, THÀNH LẬP VƯƠNG QUỐC ĐỜI ĐỜI CỦA NGÀI.”

 

Randy & Rozanne Frazee
Translated by Tuong Vi

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn