Thứ Sáu , 19 Tháng Tư 2024
Home / Tag Archives: BIỆN GIÁO

Tag Archives: BIỆN GIÁO

Người Không Có Tôn Giáo Tin Gì?

Thời nay bạn không thể tin vào Chúa! Chúa đã lỗi thời? Mặc dù kết quả từ những cuộc thăm dò ý kiến cho thấy phần lớn người ở các nước Phương Tây tin vào Đức Chúa Trời (trội hơn ở các nước Phương Đông), thì điều đáng kinh ngạc ...

Xem thêm »

Đức Chúa Trời Có Một Kế Hoạch

ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ MỘT KẾ HOẠCH. Hiểu biết về Lịch sử, các Lời tiên tri và Sự phân phát của Đức Chúa Trời. Giải thích các từ ngữ: Dispensation (n):  sự phân phát. Các từ phái sinh: Dispensationalism (n):  niềm tin vào một hệ thống tiến triển lịch sử, ...

Xem thêm »

Bài Học Về Đa-ni-ên

Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Rô-ma 8:37 Khi đề cập đến Đa-ni-ên giữa vòng những người đọc Kinh Thánh, chúng ta có thể nghe những phản hồi khác nhau. Một số sinh viên nghiên cứu các sách ...

Xem thêm »

Hội Thánh Được Cất Lên

Dẫn nhập: Hầu hết Cơ-đốc nhân ngày nay đều được nghe nói đến “Chúa Jesus sẽ tái lâm” hay “Chúa sẽ trở lại”, tuy nhiên, chúng ta lại hiểu sự tái lâm của Chúa Jesus một cách khá mơ hồ mà không tìm hiểu các diễn biến và ý nghĩa ...

Xem thêm »

Lệ Thuộc Vào Đức Chúa Trời

Bài trước: Chúng Ta Cần Gì? Tôi đã đến Indonesia, quốc gia với số tín đồ Hồi Giáo đông nhất trên thế giới, để giảng dạy tại một Chủng viện Thần học. Trước khi các sinh viên tại đây được tốt nghiệp, mỗi người cần phải mở một hội thánh ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn