Chủ Nhật , 21 Tháng Bảy 2024
Home / THẦY ƠI

THẦY ƠI

Kính Sợ Chúa

Sự kính sợ Chúa Chúa có liên quan gì đến thành công? Vâng, thưa có. Kính sợ Thiên Chúa là vâng phục Ngài. Kính sợ Chúa là ghét lợi bất chính (Xuất Ê-díp-tô ký 18:21), Không lợi dụng lẫn nhau (Lê-vi ký 25:17), Tuân theo các điều răn của Đức ...

Xem thêm »

Lời Chứng Của Mục sư Huệ

Chúa đã dùng mọi hoàn cảnh để đào tạo tôi! Mục sư Nguyễn Văn Huệ Giống như tổ phụ người Do Thái lắng nghe tiếng gọi của Chúa, “Con hãy ra khỏi quê hương…” Tại sao? Gia đình tôi cũng vậy. Tại sao? Có những câu hỏi không có lời ...

Xem thêm »

Mục Đích Đời Người

MS Huệ chia sẻ trên youtube. Người giao hết của cải mình cho Giô-sép coi sóc, chẳng lo đến việc nào nữa, trừ ra các phần vật thực của mình ăn mà thôi. Vả, Giô-sép hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi. Sau các việc nầy, vợ chủ đưa ...

Xem thêm »

Hạ Về Xuân Đi

Nếu giống tôi, bạn hẳn phải tranh chiến khi phải từ chối nhận nhiệm vụ mới–đặc biệt khi đó là việc tốt để giúp đỡ người khác. Có thể chúng ta có những lý lẽ hợp lý để cẩn thận chọn lựa những việc ưu tiên. Tuy nhiên lắm lúc, ...

Xem thêm »

Các Vấn Đề Nan Giải Trong Kinh Thánh

MỘT SỐ VẤN ĐỀ NAN GIẢI TRONG KINH THÁNH Việc thảo luận về tất cả các vấn đề hiển nhiên trong Kinh Thánh nằm ngoài phạm vi của sách này. Có thể tham khảo một số công trình giải quyết hầu hết những sự khó hiểu, đặc biệt là những ...

Xem thêm »

Mặc Khải Phổ Quát

Sự Khải Thị Phổ Quát Là Gì? Theo một nghĩa nào đó, chủ đề của Kinh Thánh là thực tế về sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời làm cho chính Ngài được nhận biết để chúng ta là những tạo vật thông minh của Ngài có ...

Xem thêm »

Chú Tâm Đến Linh Hồn

Đức Chúa Trời Chấp Thuận Công Nghệ Nhân Bản Vô Tính Con Người?  Thuật ngữ “nhân bản vô tính” có thể hiểu đại ý là nhân giống không qua thụ tinh theo cách tự nhiên. Vật hiến gen không cần quan tâm đến giới tính, và chỉ cần gen từ ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn