Thứ Tư , 1 Tháng Mười Hai 2021
Home / THẦY ƠI

THẦY ƠI

Các Vấn Đề Nan Giải Trong Kinh Thánh

MỘT SỐ VẤN ĐỀ NAN GIẢI TRONG KINH THÁNH Việc thảo luận về tất cả các vấn đề hiển nhiên trong Kinh Thánh nằm ngoài phạm vi của sách này. Có thể tham khảo một số công trình giải quyết hầu hết những sự khó hiểu, đặc biệt là những ...

Xem thêm »

Mặc Khải Phổ Quát

Sự Khải Thị Phổ Quát Là Gì? Theo một nghĩa nào đó, chủ đề của Kinh Thánh là thực tế về sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời làm cho chính Ngài được nhận biết để chúng ta là những tạo vật thông minh của Ngài có ...

Xem thêm »

Chú Tâm Đến Linh Hồn

Đức Chúa Trời Chấp Thuận Công Nghệ Nhân Bản Vô Tính Con Người?  Thuật ngữ “nhân bản vô tính” có thể hiểu đại ý là nhân giống không qua thụ tinh theo cách tự nhiên. Vật hiến gen không cần quan tâm đến giới tính, và chỉ cần gen từ ...

Xem thêm »

Tiền Định Kép?

Phải chăng Đức Chúa Trời đã định trước cho một số người phải chịu phán xét đời đời giống như cách Ngài đã định trước cho một số người để được cứu? Như đã lưu ý, Kinh Thánh dạy rằng khi thực hiện quyền tể trị của Ngài, Đức Chúa ...

Xem thêm »

Giáo Lý Căn Bản Của Cơ Đốc giáo

Không một chỗ nào trong Kinh Thánh hướng dẫn chúng ta nên tổ chức Tiệc Thánh bao nhiêu lần. 1 Cô-rinh-tô 11:23-26 ghi lại những hướng dẫn cho Tiệc Thánh: “Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em: ấy là Đức Chúa Giê-su, trong đêm ...

Xem thêm »

Tính Cách Con Người Trong Kinh Thánh

KINH THÁNH, như chúng ta thấy, nhấn mạnh nhiều lần về bản chất là lời Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, quyền tác giả thiên thượng của Kinh Thánh thường bị các học giả phê bình bác bỏ. Kết quả là, những người Tin Lành khi nghiên cứu về bản chất ...

Xem thêm »

Câu Hỏi Thường Gặp

Nếu Đức Chúa Trời là tốt lành, tại sao Ngài cho phép điều ác xâm nhập vào thế gian? Câu hỏi này có liên quan đến câu hỏi về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời và sự hiện diện của cái ác. Đối với những người đã khẳng định ...

Xem thêm »

Đức Chúa Trời Toàn Tri

Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Ê-sai 55:9 Vẽ một vòng tròn đại diện cho tất cả các kiến thức. Bây giờ hãy đánh dấu ...

Xem thêm »

Đứa Con Hoang Đàng

“Đứa con hoang đàng là do cha mẹ tạo cơ hội, để nó ăn chơi?” Có một câu hỏi quan trọng hơn: Có phải A-đam và Ê-va được Đức Chúa Trời ban cho ý chí tự do để rồi sau đó họ chọn đi theo Sa-tan/đi theo ý riêng? – ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn