Thứ Năm , 30 Tháng Năm 2024
Home / Giới thiệu sách / 4 Signs You Aren’t Walking In Your Calling

4 Signs You Aren’t Walking In Your Calling

Click  chuột máy tính vào link bên dưới để đọc sách:

4+Signs+You+Aren’t+Walking+in+Your+Calling 

 

Chúng tôi không biết phải làm gì, nhưng mắt chúng tôi ngửa trông Chúa

2 Sử ký 20:12

Hãy tưởng tượng tổng thống Hoa Kỳ phát biểu trước quốc gia về mối đe dọa sắp xảy ra khi kẻ thù đang lên kế hoạch tấn công cướp lấy đất đai của chúng ta để báo thù. Sau đó, hãy hình dung ông nói với chúng ta rằng sau nhiều cuộc họp, quân đội vẫn không có kế hoạch nào để bảo vệ quốc gia, vì vậy những gì chúng ta cần làm bây giờ là ngửa trông vào chính Đức Chúa Trời.

Bị choáng ngợp bởi đội quân thù địch khổng lồ đang đe dọa Judah, đây chính xác là điều vị Vua trẻ tuổi Giô-sa-phát đã làm.  Ông cầu nguyện: “Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ôi, chớ thì Ngài sẽ không xét đoán chúng nó sao? Vì nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì đối địch cùng đám quân đông đảo nầy đương đến hãm đánh chúng tôi, và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm; nhưng con mắt chúng tôi ngửa trông Chúa!” Giô-sa-phát nhắc nhở mọi người rằng họ tôn thờ một Đức Chúa Trời quyền năng và vĩ đại, và chính Ngài sẽ bảo vệ tuyển dân. Ông nói rằng tuyển dân bất lực để đánh bại kẻ thù của mình, và sau đó ông dẫn họ đến việc chỉ tập trung/ngửa trông nơi Chúa bất chấp sự sợ hãi của họ.

Đức Chúa Trời đã phán với tuyển dân, “Hỡi các người Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem cùng vua Giô-sa-phát, hãy nghe! Đức Giê-hô-va phán cho các ngươi như vầy: Chớ sợ, chớ kinh hãi bởi cớ đám quân đông đảo này: Vì trận giặc nầy chẳng phải của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời.  Ngày mai, hãy đi xuống đón chúng nó: Kìa, chúng nó đi lên dốc Xít, các ngươi sẽ gặp chúng nó nơi đầu trũng, trước mặt đồng vắng Giê-ru-ên.  Trong trận nầy các ngươi sẽ chẳng cần gì tranh chiến; hãy dàn ra, đứng yên lặng mà xem thấy sự giải cứu của Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Hỡi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem! Chớ sợ, chớ kinh hãi; ngày mai, hãy đi ra đón chúng nó, vì Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi” (câu 15-17).

Chúng ta có bị choáng ngợp trước các tình huống đang đối diện ngày nay? Hãy tập chú vào chính Đức Chúa Trời – Đấng ban sự giải cứu kỳ diệu và làm điều Ngài muốn.

 

“TÔI TẬP CHÚ VÀO ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ NHỮNG ƯU TIÊN CỦA NGÀI CHO ĐỜI SỐNG TÔI.”

Randy & Rozanne Frazee

Translated by Tuong Vi

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn