Thứ Năm , 30 Tháng Năm 2024
Home / Tag Archives: BÀI GIẢNG

Tag Archives: BÀI GIẢNG

NGƯỜI LÃNH ĐẠO THUỘC LINH

Đọc Kinh Thánh: Tít 1: 5-19 Ta đã để con ở lại Cơ-rết là để con chỉnh đốn những việc còn dang dở, và bổ nhiệm các trưởng lão trong mỗi thành như ta đã hướng dẫn con. Trưởng lão phải là người không có gì đáng trách, một chồng ...

Xem thêm »

What Would Jesus Desire?

"WWJD" What Would Jesus Desire? INTRODUCTION 1. It is quite common to see young people wearing a bracelet, T-shirt, or other article of clothing with the letters "WWJD" a. WWJD stands for "What Would Jesus Do?" b. Many young people like wearing something designed to remind them to always ask ...

Xem thêm »

DARE TO BE A DANIEL

DARE TO BE A DANIEL How To Enjoy Success Without Compromise Daniel 1:8-21; 6:1-10 INTRODUCTION 1. The Bible is filled with accounts of many godly men and women who are worthy of our emulation 2. One such person is Daniel, a man who obtained preeminence and power in his lifetime: ...

Xem thêm »

The Offence of the Cross

Mục sư William Franklin Graham, Jr. KBE, được biết đến nhiều hơn với tên Billy Graham; (sinh ngày 7 tháng 11 năm 1918), là nhà nhà truyền bá phúc âm (evangelist), và là một trong những nhà lãnh đạo có nhiều ảnh hưởng nhất của Tin Lành. Graham đã mang ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn