Thứ Tư , 18 Tháng Năm 2022
Home / Thư viện / Videos

Videos

Don Moen – I will Sing

Do you not know?     Have you not heard? The Lord is the everlasting God,     the Creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary,     and his understanding no one can fathom. 29 He gives strength to the weary     and increases the power of the weak. 30 Even youths grow tired and weary, ...

Xem thêm »

Tìm Về Chúa

có những lúc thấy đời mông lung quá mưa gió về phủ kín cả lối đi những đám mây đen vần vũ trên đầu làm sao hát ngợi ca ơn Thiên hựu? tìm về Chúa vầng đá muôn thời đại giai điệu này vang vọng mãi trong tim 🙂 Nê-ni-ta, ...

Xem thêm »

Bài Ca Giáng Sinh

CHIA SẺ ĐỨC TIN CỦA TÔI Nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ, 1 Phi-e-rơ 3:15 Vào ngày Kyle ...

Xem thêm »

Nghe Bài Giảng Của Mục Sư Huệ

  Người đàn bà Sa-ma-ri thưa rằng: Ủa kìa! Ông là người Giu-đa, mà lại xin uống nước cùng tôi, là một người đàn bà Sa-ma-ri sao? (Số là, dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Sa-ma-ri. Giăng 4:9 Tác giả của sách Tìm kiếm Allah, Tìm Thấy Chúa ...

Xem thêm »

Sau Chuyện Này

Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Sáng thế ký ...

Xem thêm »

Take America Back

Career Hagee founded a series of churches in San Antonio, Texas starting in 1966, and each church outgrew its previous building, leading to him forming the Cornerstone Church in 1987.[1] Beginning in 1981 in San Antonio, following Operation Opera, Hagee has organized “A Night to Honor Israel” events aiming to show support for ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn