Thứ Tư , 5 Tháng Mười 2022
Home / Bài giảng

Bài giảng

Nghe Bài Giảng Của Mục Sư Huệ

  Người đàn bà Sa-ma-ri thưa rằng: Ủa kìa! Ông là người Giu-đa, mà lại xin uống nước cùng tôi, là một người đàn bà Sa-ma-ri sao? (Số là, dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Sa-ma-ri. Giăng 4:9 Tác giả của sách Tìm kiếm Allah, Tìm Thấy Chúa ...

Xem thêm »

Bay Cao

Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài, Ê-phê-sô 1:7   Khi viếng thăm Nam Phi lần đầu tiên, tôi bị lay động bởi vẻ đẹp của vùng đất và hội thánh Chúa tại ...

Xem thêm »

Si-mê-ôn Và An-ne

Có thể nghe bài đọc ở đây: Họ vẫn còn sanh bông trái dù tuổi đã cao Thi thiên 92:14   Nhìn lại hơn năm mươi năm trong chức vụ, vợ tôi và tôi cảm tạ Đức Chúa Trời về những thánh đồ lớn tuổi đã khích lệ chúng tôi ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn