Thứ Năm , 1 Tháng Sáu 2023
Home / Bài giảng (page 3)

Bài giảng

CÂU CHUYỆN CHÚA KỂ

SEPTEMBER 29, 2017 (SPECIAL SERVICE) Bible Text: Ma-thi-ơ 20:1-16 | Mục Sư Đặng Ngọc Báu   1 Vả, nước thiên đàng giống như người chủ nhà kia, tảng sáng đi ra, để mướn người làm công cho vườn nho mình. 2 Khi người chủ đã định giá với người làm công, mỗi ngày một ...

Xem thêm »

MAKING WISE CHOICES

INTRODUCTION 1. The Old Testament provides valuable lessons for the Christian – 1Co 10:11 2. One such lesson is the importance of “Making Wise Choices” in our lives… a. Lot made a choice as to where to live, and as a result, he experienced: 1) War and kidnapping – Gen ...

Xem thêm »

NGƯỜI HÁT ÊM DỊU

Kẻ hát êm dịu của Y-sơ-ra-ên (II Sa-mu-ên 23:1) Trong số các thánh đồ mà đời sống được ghi chép trong Kinh Thánh. Ða-vít là người có những từng trải lạ lùng, đa diện, và nhiều dạy dỗ hơn hết. Trong sử ký đời ông, chúng ta gặp những cơn ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn