Chủ Nhật , 21 Tháng Bảy 2024
Home / Bài giảng (page 3)

Bài giảng

What Would Jesus Desire?

"WWJD" What Would Jesus Desire? INTRODUCTION 1. It is quite common to see young people wearing a bracelet, T-shirt, or other article of clothing with the letters "WWJD" a. WWJD stands for "What Would Jesus Do?" b. Many young people like wearing something designed to remind them to always ask ...

Xem thêm »

CÂU CHUYỆN CHÚA KỂ

SEPTEMBER 29, 2017 (SPECIAL SERVICE) Bible Text: Ma-thi-ơ 20:1-16 | Mục Sư Đặng Ngọc Báu   1 Vả, nước thiên đàng giống như người chủ nhà kia, tảng sáng đi ra, để mướn người làm công cho vườn nho mình. 2 Khi người chủ đã định giá với người làm công, mỗi ngày một ...

Xem thêm »

MAKING WISE CHOICES

INTRODUCTION 1. The Old Testament provides valuable lessons for the Christian – 1Co 10:11 2. One such lesson is the importance of “Making Wise Choices” in our lives… a. Lot made a choice as to where to live, and as a result, he experienced: 1) War and kidnapping – Gen ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn