Chủ Nhật , 1 Tháng Mười 2023
Home / Bài giảng (page 2)

Bài giảng

Si-mê-ôn Và An-ne

Có thể nghe bài đọc ở đây: Họ vẫn còn sanh bông trái dù tuổi đã cao Thi thiên 92:14   Nhìn lại hơn năm mươi năm trong chức vụ, vợ tôi và tôi cảm tạ Đức Chúa Trời về những thánh đồ lớn tuổi đã khích lệ chúng tôi ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn