Thứ Năm , 30 Tháng Năm 2024
Home / Bài giảng / Chúa Không Chậm Trễ

Chúa Không Chậm Trễ

Anh con sẽ sống lại. Giăng 11:23

Khi đi du lịch đến một thị trấn nhỏ ở Tây Phi, vị mục sư người Mỹ của tôi muốn đến kịp giờ để tham dự buổi thờ phượng lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật. Tuy nhiên, khi đến nơi, ông lại chẳng thấy một ai trong căn phòng nhóm nhỏ bé. Thế là ông chờ đợi. Một giờ. Hai giờ trôi qua. Cuối cùng, khoảng 12 giờ rưỡi trưa, khi mục sư quản nhiệm tại địa phương đến nơi sau chuyến đi bộ dài—theo sau là các thành viên trong ban hát và những người thân thiện trong thị trấn—buổi thờ phượng “cuối cùng” cũng bắt đầu, sau này vị mục sư kể lại. “Đức Thánh Linh đã chào đón chúng tôi, và Đức Chúa Trời không chậm trễ.” Mục sư hiểu rằng nền văn hóa ở đây khác biệt vì những lý do chính đáng.

Thời gian dường như chỉ là tương đối, nhưng Kinh Thánh khẳng định bản chất tuyệt đối, đúng giờ của Đức Chúa Trời. Do đó, khi La-xa-rơ bị bệnh và qua đời, bốn ngày sau Chúa Jêsus mới đến nơi. Các em gái của La-xa-rơ đã thắc mắc lý do. “Ma-thê thưa với Đức Chúa Jêsus: ‘Thưa Chúa, nếu Chúa có ở đây thì anh con không chết’” (Gi. 11:21). Có thể chúng ta cũng nghĩ như vậy, tự hỏi tại sao Chúa không nhanh chóng giải quyết các vấn đề của chúng ta. Nhưng thay vì vậy, chúng ta nên nhờ đức tin mà chờ đợi câu trả lời và quyền năng Ngài.

Nhà thần học Howard Thurman viết: “Cha ơi, chúng con chờ đợi cho đến khi cuối cùng sức mạnh của Ngài trở thành sức mạnh của chúng con, tấm lòng của Ngài trở thành tấm lòng của chúng con, sự tha thứ của Ngài trở thành sự tha thứ của chúng con. Chúng con chờ đợi, lạy Chúa, chúng con chờ đợi”. Để rồi, như La-xa-rơ, khi Chúa đáp lời, chúng ta cũng sẽ được ban phước cách diệu kỳ bởi điều mà hóa ra chẳng phải là sự chậm trễ.

Bạn đang chờ đợi Chúa hành động hoặc chu cấp điều gì thay cho bạn? Làm sao để bạn có thể chờ đợi Ngài bởi đức tin?

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn