Chủ Nhật , 21 Tháng Bảy 2024

Lên Và Xuống

UP AND DOWN

LÊN VÀ XUỐNG

Như phụng hoàng phấp phới giỡn ổ mình,Bay chung quanh con nhỏ mình,

Sè cánh ra xớt nó,Và cõng nó trên chéo cánh mình thể nào, Thì một mình Đức Giê-hô-va đã dẫn dắt người thể ấy.(Phục truyền 32:11-12)

Vì Chúa có nâng tôi lên cao, rồi quăng tôi xuống thấp.(Thi thiên 102:10)

Giô-sép được Chúa đem lên cao trong một khải tượng kỳ diệu: ông sẽ trở thành người lãnh đạo trong tương lai (Sáng 37). Và điều gì xảy ra? Sau giấc chiêm bao đó ông bị chính các anh em mình quăng xuống hố.Giô-sép đã lên cao và xuống thấp.Đa-vít được Sa-mu-ên xức dầu để làm vua (1 Sa-mu-ên 16). Nhưng sau khi được xức dầu ông bị Sau-lơ truy sát, phải chạy trốn.Đa-vít đã lên cao và xuống thấp.Chim phụng hoàng huấn luyện con của nó bay bằng cách: đem chim phụng hoàng con lên bầu trời cao rồi thả xuống để tập cho chim con bay. Khi chú chim con rơi xuống tưởng chừng như sẽ rớt xuống triền núi tan xương nát thịt, thì chim phụng hoàng mẹ từ trên cao bổ nhào xuống cõng con mình trên chéo cánh của nó và lại bay lên cao. Rồi bài tập thứ hai được lập lại. Sau nhiều lần như thế chim phụng hoàng con có thể bay được.

Muốn trở thành người của Đức Chúa Trời để có thể “cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi” (Ê-sai 40:31), chúng ta phải được huấn luyện trong trường của Ngài. Bài học ở đây là: lên và xuống.

Bạn có khải tượng lên cao, nhưng bạn có thể bị quăng xuống hố! Bạn được xức dầu để lãnh đạo, nhưng bạn có thể bị truy nã!Nếu bạn chỉ biết lên cao mà không biết xuống thấp, bạn vẫn còn con trẻ – chưa trưởng thành.“Xin Chúa huấn luyện chúng con để biết lên và xuống”. Amen.

admin

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn