Thứ Năm , 30 Tháng Năm 2024
Home / Tag Archives: KHOA HỌC

Tag Archives: KHOA HỌC

Y Học Cổ Truyền Vạn Xuân

 Trung Tâm Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Y Học Cổ Truyền Vạn Xuân Lương y – Mục sư Lê Vinh Thành đã hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực chữa bệnh từ thiện. Logo của Trung Tâm Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Y Học Cổ Truyền Vạn Xuân Trung Tâm ...

Xem thêm »

Nasa và Kinh Thánh

Đây là một sự thật dành cho những nhà khoa học và cho tất cả những sinh viên nào đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục người khác về mức độ xác thật của Kinh Thánh. Và đây cũng là một trong những điều đã tỏ ra Đức Chúa ...

Xem thêm »

THUYẾT TIẾN HÓA VÀ CƠ ĐỐC GIÁO

EVOLUTION AND CHRISTIANITY   THUYẾT TIẾN HÓA VÀ GIÁO LÝ CƠ ĐỐC Hỏi: Thuyết tiến hóa là gì? Đáp: Thuyết tiến hóa có nghĩa là tiến trình thay đổi trải qua một thời gian dài. Tuy nhiên theo cách thông thường nhất từ tiến hóa được dùng để ám chỉ ...

Xem thêm »

NGUYÊN NHÂN VÔ HÌNH PHÍA SAU VỤ NỔ LỚN

Bài trước đây: BIG BANG   NGUYÊN NHÂN VÔ HÌNH PHÍA SAU VỤ NỔ LỚN (Loạt Bài: “Vũ Trụ Do Chúa Tạo Thành”) Mục sư Nguyễn Duy Tân – TinLanhLibrary.com Cô-lô-se 1:16-17 “Vì MUÔN VẬT ĐÃ ĐƯỢC DỰNG NÊN TRONG NGÀI, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, ...

Xem thêm »

BIG BANG

VỤ NỔ LỚN Mục sư Nguyễn Duy Tân TinLanhLibrary.com Sáng. 1:1  “BAN ĐẦU Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” Nê-hê-mi 9:6  “Ôi! chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai; Chúa đã dựng nên các từng trời, và trời của các từng trời, cùng toàn cơ ...

Xem thêm »

TUYỂN DÂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Bài trước: MỘT DÂN TỘC KỲ DIỆU   Số báo này đặc biệt dành một vài trang cho đất nước và dân tộc Do Thái, một đất nước và dân tộc có một lịch sử và một hoàn cảnh, một thân phận đặc biệt. Do Thái sở hữu nhiều cái ...

Xem thêm »

NHẬT THỰC VÀ NGUYỆT THỰC

Nhật thực và Nguyệt thực  Solar and lunar eclipse. Éclipse de soleil et éclipse de lune. Mặt trời và mặt trăng không những chỉ dùng để định “ngày và năm” (Sáng 1:14), song cũng cùng làm “dấu hiệu”. Đời xưa, người ta dùng nhật thực hay nguyệt thực là cách ...

Xem thêm »

MỘT GIÂY TRƯỚC KHI CHẾT

Tiến sĩ Raymond Moody, nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ đã nghiên cứu 150 trường hợp trải qua trạng thái “chết lâm sàng” sau đó hồi sinh trở lại. Sau khi tập hợp những nghiên cứu trong vài thập kỷ ông đã xuất bản cuốn “Hồi ức về ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn