Thứ Năm , 1 Tháng Sáu 2023
Home / Tổng hợp

Tổng hợp

Các Câu Hỏi

Thờ Trời

“God is not in a hurry” là tên một quyển sách của Mục sư Warren W. Wiersbe. Đức Chúa Trời không vội, còn chúng ta thì luôn vội vàng – làm việc gì cũng phải nhanh và kết thúc nhanh. Đó là lý do khiến chúng ta dễ trở nên ...

Xem thêm »

Một Câu Hỏi

Các câu hỏi luôn xuất hiện khi chúng ta khi chúng ta đứng trước ngưỡng cửa của đức tin Cơ đốc. Trong một phạm vi giới hạn thì câu trả lời sau đây sẽ giúp đỡ được phần nào đó cho anh chị em. Chúng ta sẽ không bao giờ ...

Xem thêm »

Lời Của Chúa Giê-su

Các Lời Hứa của Chúa Giê-su Dành Cho Cơ đốc nhân CÓ ÁNH SÁNG CỦA SỰ SỐNG                                                                                                                                   Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Giăng 8:12 NHẬN LÃNH SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI Chiên ta ...

Xem thêm »

Những Lời Vinh Diệu Của Chúa Giê-su

Những lời hứa của Chúa Giê-su dành cho người giữ, làm theo Lời Chúa: ĐƯỢC XƯNG LÀ LỚN TRONG VƯƠNG QUỐC. Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn nầy, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước ...

Xem thêm »

Học Hỏi Về Đạo Trời

LET ME TELL YOU STORIES 1. Ta quên mất rồi!Câu chuyện được kể về một giám mục đã bực bội bởi một người đàn bà trong giáo khu của ông, bà cho biết hàng ngày bà thường đàm thoại vời Chúa Giê-su. Một số người sùng bái đã tụ tập ...

Xem thêm »

Hãy Tham Gia Vào Hội Thánh Của Tôi?

HÃY THAM GIA VÀO HỘI THÁNH CỦA TÔI? “Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài” (Ê-phê-sô 1:23) Các vị mục sư thường xuyên nói, “Hãy đến, tham gia vào hội thánh của tôi?”  Bạn có ...

Xem thêm »

Lên Và Xuống

UP AND DOWN LÊN VÀ XUỐNG Như phụng hoàng phấp phới giỡn ổ mình,Bay chung quanh con nhỏ mình, Sè cánh ra xớt nó,Và cõng nó trên chéo cánh mình thể nào, Thì một mình Đức Giê-hô-va đã dẫn dắt người thể ấy.(Phục truyền 32:11-12) Vì Chúa có nâng tôi ...

Xem thêm »

Thất Vọng Trước Những Khó Khăn?

THẤT VỌNG VÌ ĐẤT MA-RA Đoạn, Môi-se đem dân Y-sơ-ra-ên đi khỏi Biển Đỏ, đến nơi đồng vắng Su-rơ; trọn ba ngày đi trong đồng vắng, kiếm chẳng được nước đâu cả. Kế đến đất Ma-ra, nhưng vì nước tại đó đắng, uống chẳng được, nên chi chỗ nầy gọi ...

Xem thêm »

Chiến Thuật Của Satan

MS Huệ chia sẻ trên youtube SỐNG VỚI MỤC TIÊU LỚN CHO CHÚA Xin Chúa mở rộng lãnh thổ/bờ cõi của con! (1 Sử ký 4:10) Một phần trong lời cầu nguyện của Gia-bê—lời cầu xin có thêm lãnh thổ—là nơi bạn cầu xin Đức Chúa Trời mở rộng/phát triển ...

Xem thêm »

Ngục Luyện Tội?

Theo Bách Khoa Thư Công giáo, Ngục luyện tội là “một nơi hay là tình trạng của sự trừng phạt tạm thời của những người lìa bỏ đời này trong ân sủng của Đức Chúa Trời, mà không hoàn toàn được tự do khỏi những tội lỗi có thể tha ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn