Thứ Tư , 18 Tháng Năm 2022
Home / Tổng hợp

Tổng hợp

Xa Cách Nước Trời?

Các câu hỏi luôn xuất hiện khi chúng ta khi chúng ta đứng trước ngưỡng cửa của đức tin Cơ đốc. Trong một phạm vi giới hạn thì những câu trả lời sau đây sẽ giúp đỡ được phần nào đó cho anh chị em. Chúng ta sẽ không bao ...

Xem thêm »

Tình Bạn Trong Kinh Thánh

Nghe bài chia sẻ, click vào nút tam giác trên. Bằng hữu thương mến nhau luôn luôn; Và anh em sanh ra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn. Châm ngôn 17:17 và 1 Sam. 18:1-4, Đa-vít vừa tâu xong cùng Sau-lơ, thì lòng của Giô-na-than khế hiệp cùng lòng ...

Xem thêm »

Tính Mạo Hiểm Của Đức Tin

TÍNH MẠO HIỂM CỦA ĐỨC TIN “Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài” (Hê-bơ-rơ 11:6) Điều ...

Xem thêm »

Gót Và Ma-gốc trong Ê-xê-chi-ên 38?

Về lịch sử, Ma-gốc là một người cháu của Nô-ê (Sáng-thế ký 10:2). Hậu duệ của Ma-gốc định cư về xa phía xa phương bắc của đất nước Do Thái, có thể là nằm trong châu Âu và Bắc Á (Ê-xê-chi-ên 38:15). Ma-gốc cuối cùng trở thành địa danh của ...

Xem thêm »

Ba Ngôi Hiệp Một

Trích từ HIỂU BIẾT THẦN HỌC CƠ ĐỐC Sách giáo khoa của VMI Sự đề cập của ba danh. Ê-sai bày tỏ sự hiện hữu của ba thân vị. Chúa phán qua tiên tri: “Các ngươi hãy đến gần mà nghe điều này: từ lúc ban đầu ta chưa hề ...

Xem thêm »

Ăn Năn Và Tin

Nghe bài giảng, click vào nút tam giác trên. CÂU GỐC: Công vụ 20:21 “Giảng cho người Giu-đa như cho người Gờ- réc về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa chúng ta.” CHỦ ĐỀ : Ăn Năn Và ...

Xem thêm »

Hê-li Và Các Con Trai

  “Các ngươi… không để lòng dâng sự vinh hiển cho danh Ta.” Ma-la-chi 2:2 1 Sa. 2:22-30,   chép: 22 Vả, Hê-li tuổi đã rất cao, được hay mọi điều hai con trai mình làm cho cả Y-sơ-ra-ên, và thế nào họ nằm cùng các người nữ hầu việc tại ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn