Thứ Tư , 7 Tháng Mười Hai 2022

Đức tin

Cô Đơn Là Một Cơ Hội

Leverage Your Loneliness Vi-rút corona đã đem chúng ta ra khỏi những mối liên hệ thường ngày, đây là một sự giải tỏa cho những ai đang choáng ngợp với các mối quan hệ. Mặc dù chúng ta vẫn cầu nguyện cho người bệnh và tìm cách bày tỏ tình ...

Xem thêm »

NHỮNG CON QUẠ NUÔI NGƯỜI

Có nhiều người nghĩ rằng những câu chuyện trong Cựu Ước chỉ là những câu chuyện lịch sử, có tính cách ví dụ, dạy dỗ, làm gương, tốt và xấu, khó xảy ra hoặc không còn xảy ra nữa trong thời kỳ hiện đại. Chúng ta đọc Hê-bơ-rơ 13:8: Đức ...

Xem thêm »

HUYỀN NHIỆM TÁI SANH

TÁI SANH (1) Mục sư Dương Đức Hiền “Ðức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Ðức Chúa Trời. Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? ...

Xem thêm »

NHÌN LẠI TITANIC

Đổi Hướng   Năm nay (2012), là năm đúng 100 năm tàu Titanic chìm!  Tàu Titanic chìm ngày 15/04/1912, lúc 2giờ30  sáng.  Từ đó đến nay, có rất nhiều bài viết, tường thuật, kể lại những “vĩ đại” của tàu Titanic và những “nguyên nhân”  khiến tàu Titanic chìm! Trong ...

Xem thêm »

CHÂN LÝ TRONG ỐNG NGHIỆM

CHÂN LÝ TRONG ỐNG NGHIỆM Lời toà soạn HƯỚNG ĐI MAGAZINE:     Chân thành cảm ơn Mục Sư Nguyễn Thân Ái và Đài Phát Thanh Xuyên Thế Giới ở Sydney, Úc đã cho phép sử dụng tài liệu nầy để chia sẻ các bài học tâm linh với đời sống thực ...

Xem thêm »

CHIM SẺ MẮT CHÚA VẪN CHÚ VÀO

CHÚA HẰNG CHĂM SÓC CHÚNG TA “Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn Cha các ngươi, thì không hề một con nào rơi xuống đất.” MA-THI-Ơ 10:29-31 Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng ...

Xem thêm »

MỤC ĐÍCH CỦA VMI

 ĐƯỢC CHÚA GIAO THÁC  Tôi thích bản dịch Kinh Thánh truyền thống ở chỗ dùng chữ rất chính xác và không đổi chữ nầy ở nơi khác. Một trong những chữ đó là GIAO THÁC, GIAO PHÓ. Chúa Giê-su đã dùng chữ nầy trong các bài giảng và những thí ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn