Thứ Ba , 7 Tháng Hai 2023
Home / Hướng Đi Magazine / Đức tin (page 2)

Đức tin

MỤC ĐÍCH CỦA VMI

 ĐƯỢC CHÚA GIAO THÁC  Tôi thích bản dịch Kinh Thánh truyền thống ở chỗ dùng chữ rất chính xác và không đổi chữ nầy ở nơi khác. Một trong những chữ đó là GIAO THÁC, GIAO PHÓ. Chúa Giê-su đã dùng chữ nầy trong các bài giảng và những thí ...

Xem thêm »

TÌNH MẸ, TÌNH TRỜI

TÌNH MẸ THA THIẾT Bạn và tôi, ai cũng có một người Mẹ. Mẹ bạn có còn sống không? Chúc mừng bạn có Mẹ còn sống. Hãy hết lòng yêu Mẹ và mỗi ngày sau khi về nhà, bạn hãy chạy đến bên Mẹ. Bạn hãy vui vẻ nói với ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn