Thứ Hai , 3 Tháng Mười 2022
Home / Thưa mục sư

Thưa mục sư

Hướng Đi Đúng?

Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chớ khôn ngoan theo mắt mình (Châm Ngôn 3:6-7a). Từ khi chiếc la bàn được phát minh, đã giải quyết một bài toán hóc búa cho các nhà thám hiểm; ...

Xem thêm »

Một Thoáng Ưu Tư Khi Đã U 70

Hỏi bạn câu này: bạn có đang chờ đợi điều gì không? Có người chờ, có người không. Có người sống với một nỗi hy vọng đợi chờ, có người sống qua ngày, ngày này qua ngày khác đến, một ngày như mọi ngày, mỗi ngày là giống nhau theo ...

Xem thêm »

CHỊU PHÉP BÁP-TEM?

MỤC SƯ ƠI! –Tin Chúa thì được cứu, tại sao tôi cần phải chịu phép báp-tem?   Theo truyền thống của Hội Thánh từ xưa đến nay, trên khắp thế giới, một người trở lại tin thờ Chúa thì được Hội Thánh (cả Công Giáo, Chính Thống Giáo và Tin ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn