Thứ Hai , 11 Tháng Mười Hai 2023
Home / Thưa mục sư / Cánh tay đời đời

Cánh tay đời đời

Không dễ dàng để luôn luôn ý thức rằng Chúa đang chăm sóc bạn trong mọi hoàn cảnh?

C.H. Spurgeon chia sẻ:

Người tín đồ Ðấng Christ cũng gặp sự thử thách bên ngoài gây đau khổ, khiến sa vào cảnh cùng khốn. Mọi cây cột chống đỡ của trần gian đều bị cất đi. Lúc ấy thì phải làm sao? Cánh tay đời đời vẫn còn ở phía dưới người đó. Người ấy không thể bị bối rối hoạn nạn xô ngã sâu đến độ không thể nào cứu vãn được, nhưng giao ước ân điển của Ðức Chúa Trời thành tín đời đời vẫn còn vây quanh người ấy. Người tín đồ Ðấng Christ có thể vì bối rối bên trong do sự tranh chấp gay go mà bị chìm sâu, nhưng cả khi người ấy bị chìm sâu nhứt, người ấy vẫn không vượt khỏi các cánh tay đời đời của Ðức Chúa Trời – tay Ngài vẫn còn ở bên dưới người ấy; mà một khi đã được nâng đỡ như vậy, mọi nỗ lực của Sa-tan nhằm làm hại người ấy đều trở thành vô ích.Ở dưới có cánh tay đời đời của Ngài (Phục-truyền Luật-lệ Ký 33:27)

Lời bảo đảm về sự nâng đỡ ấy là niềm an ủi cho tất cả những người yếu đuối nhưng đang hăng hái phục vụ Ðức Chúa Trời. Nó hàm chứa một lời hứa ban sức lực hằng ngày, ân điển cho mỗi nhu cầu và năng lực cho từng nhiệm vụ. Hơn nữa, khi cái chết đến, lới hứa ấy vẫn còn đầy đủ hiệu lực. Lúc chúng ta đến giữa sông Giô-đanh, chúng ta vẫn có thể đồng thanh với Ða-vít để nói rằng: Tôi sẽ không sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Chúng ta đều sẽ xuống đáy mộ, nhưng sẽ không xuống sâu hơn nơi ấy, vì các cánh tay Ðức Chúa Trời sẽ không để chúng ta đi xa hơn nữa. Suốt cả đời sống và cho đến cuối cùng, chúng ta luôn luôn được các cánh tay đời đời đó nâng đỡ – những cánh tay chẳng bao giờ bị mệt mỏi hay mất sức mạnh vì Ðức Chúa Trời vốn chẳng mỏi, chẳng mệt.

Bạn thân mến!

Sáng nay hãy thưa với Chúa: Dù bất luận hoàn cảnh nào Cha yêu thương vẫn nâng đỡ con. Con biết điều Chúa phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. (Giê-rê-mi 29:11). Vì vậy con tôn vinh Ngài trong hoàn cảnh của con. Amen.

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn