Chủ Nhật , 21 Tháng Bảy 2024
Home / Tổng hợp / Lời Chúa Chữa Lành

Lời Chúa Chữa Lành

Don Moen trình bày bài hát trên youtube.

I am the God[D]
[F#m] That healeth thee
[Em] I am the L[A]ord
Your he[D]aler
[Bm] I sent My word
And h[Em]ealed Your disease
[A] I am the Lord
Your he[D]aler

[D]You are the God
[F#m] That healeth me
[Em] You are the L[A]ord
My He[D]aler
[Bm] You sent Your word
And h[Em]ealed my disease
[A] You are the Lord
My H[D]ealer

Những câu Kinh Thánh về sự chữa lành thiên thượng, và còn rất nhiều…

Châm ngôn 4:20-22 “Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, Khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta. Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con. Hãy giữ lấy nơi lòng con. Vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó, Và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ.”

Thi-thiên 107:19-21 “Bấy giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan.  Ngài ra lệnh chữa họ lành, rút họ khỏi cái huyệt. Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài, Và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người.” 

Giê-rê-mi 17:1 “Hỡi Đức Giê-hô-va! Xin Ngài chữa tôi thì tôi sẽ được lành; xin Ngài giải cứu tôi thì tôi sẽ được rỗi: Vì Ngài là Đấng mà tôi ngợi khen.”

Mác 5:34 “Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con; hãy đi bình an và được lành bịnh.” 

Gia-cơ 5:14-16 “Trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão hội thánh đến, sau khi nhân danh Chúa xức dầu cho người bịnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy; nếu kẻ bịnh có phạm tội, cũng sẽ được tha. Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.”

Ma-thi-ơ 11:28 “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.” 

Phi-líp 4:19 “Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giê-xu Christ.”

Xuất 15:26 “Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho người một trong các bịnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho ngươi.” 

Thi-thiên 30:2 “Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi kêu cầu cùng Chúa và Chúa chữa lành tôi.” 

Ê-sai 53:4-5 “Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.”

1. Cầu xin sự chữa lành cá nhân.

Thưa Cha, Ngài  biết rất rõ về con vì chính Chúa đã nắn lên con và Ngài biết cả những sợi tóc ở trên đầu con, thậm chí Chúa biết cả những suy tư hình thành trong lòng con trước khi con kịp xưng chúng ta. Ngài phán với chúng con rằng hãy đến gần Ta và cầu xin những sự cần dùng trong cuộc đời con vì Ta là Giê-hô-va Ra-pha – Đấng Chữa Lành. Ngài cầm giữ cả sự cuối cùng của sinh mạng con và những năm tháng con được sống và hầu việc Ngài trên đất này.

Con đến với Chúa hôm nay với tư cách là con của Ngài. Con khao khát được lắng nghe và nhận được sự chữa lành mầu nhiệm của Chúa. Có rất nhiều điều con thực sự không hiểu hết được về đời này, nhưng con biết chắc một điều rằng một sự động chạm hay một lời ra từ Chúa có thể khiến con nên trọn vẹn.  Không phải lúc nào con cũng hiểu được ý muốn của Ngài, đặc biệt là trong những lúc như thế này, khi con tuyệt vọng nhất.

Xin Chúa tha thứ cho những tội lỗi của con, khiến con sạch mọi điều gian ác, và xin bắt đầu sự phục hồi của Ngài trên con từ trong ra ngoài. Con xin đơn sơ hạ lòng mình xuống và dâng lên Ngài những khao khát của lòng con: con khao khát được trở nên giống Ngài và yêu những người khác như Ngài đã yêu con. Xin hãy giúp con thuận theo ý Ngài. Nếu như Chúa dùng các bác sĩ để chữa bệnh cho con, cầu xin Ngài ban cho họ sự khôn ngoan để biết mình phải làm gì. Và dù Chúa chữa lành cho con bằng cách nào đi nữa thì sự chữa lành của Ngài luôn luôn kì diệu và Ngài xứng đáng được tôn cao.

Con hoàn toàn tin rằng Chúa có năng quyền chữa lành. Ngài đã bày tỏ điều đó trên đất này, và ngày nay Ngài vẫn chữa lành bằng những phép lạ. Kể cả khi đức tin của con yếu đuối, Chúa vẫn phán rằng ‘vậy là đủ rồi, và tình yêu của Ta đối với con luôn mạnh mẽ’. Và con biết rằng Ngài nắm giữ cuộc đời và tấm lòng con ở trong tay Ngài.  Mọi sự xin thuận theo ý Ngài. Nếu con có thể đem đến vinh quang cho Chúa qua sự chữa lành, thì đó là những điều mà con cầu xin và ao ước. Nhưng nếu Ngài nói “không”, hoặc “không phải bây giờ”, con vẫn tin ơn Chúa đã đủ cho con rồi.

Sau cùng, con cầu xin ý muốn của Chúa sẽ là ý muốn của con. Con mong chờ được ở với Chúa đời đời. Nhưng thưa Chúa, nếu Ngài vẫn có chương trình cho con trên đất này, con cầu xin không chỉ sự chữa lành trên thân thể, nhưng cả sự thanh tẩy của Chúa trong nơi sâu thẳm nhất lòng con và khiến con mạnh mẽ  với một tấm lòng đổi mới hoàn toàn, vì con thuộc về Ngài. Xin hãy dùng sự thử thách này để khiến con trở nên mạnh mẽ từ một đức tin “hay nghi ngờ” thành một đức tin “trông cậy hoàn toàn”. Và dù thế nào, con lựa chọn tôn cao Chúa và dâng vinh hiển cho Ngài.

Trong danh Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

(LÀM THẾ NÀO ĐỂ CẦU XIN SỰ CHỮA LÀNH – MAX LUCADO)                                       

2. Lời cầu nguyện ngắn xin sự chữa lành cho những người bạn.

Thưa Chúa, Lời của Ngài công bố lời hứa của sự chữa lành và sự phục hồi, con tạ ơn Cha vì những phép lạ Ngài vẫn thi thố ngày nay. Ngày hôm nay con tiếp nhận những lời hứa đó cho bạn của con.  Con tin vào quyền năng chữa lành bằng đức tin và cầu nguyện. Và con cầu xin Chúa, xin hãy bắt đầu công việc vĩ đại của Ngài trên cuộc đời của bạn con. Xin Chúa ngó trông và bảo bọc người bạn của con với sự bình an và quyền năng siêu nhiên của Ngài và ban cho anh ấy/cô ấy đức tin để tin và nhận biết rằng mọi sự đều là có thể với Ngài. Xin Chúa bảo vệ người bạn của con khỏi những lời dối trá và sự nản lòng từ Satan và để sự chữa lành kì diệu trên bạn con được bắt đầu. Amen.

3. Cầu xin ơn và sự chữa lành.

Thưa Chúa,

Con dâng mọi nhu cầu của con cho Ngài ngày hôm nay. Con cần sự chữa lành và ơn của Ngài. Con cần sự hy vọng của mình được phục hồi và được nhắc nhở rằng Chúa làm mọi sự cho những kẻ Ngài yêu cách quyền năng, trọn vẹn và liên tục. Xin tha thứ cho con vì con đã cố gắng sửa chữa mọi tình huống của cuộc đời mình theo ý riêng. Tha thứ cho con vì con hướng về mọi hướng khác nhau và vật lộn với vòng xoay của chính mình để tìm kiếm sự giúp đỡ.  Trong khi sự giúp đỡ và chữa lành thật sự phải được tìm thấy trước hết ở chính Chúa.

Tha thứ cho con vì đã quên mất rằng chúng con cần Chúa trên hết mọi con người và mọi thứ khác như thế nào. Con đến với Chúa và dâng cho Ngài những tổn thương trong lòng. Vì chỉ có Ngài nhìn thấy được những điều mà không một ai khác có thể nhìn thấy và hiểu được một cách trọn vẹn. Ngài biết sự đau đớn mà con phải mang, những gánh nặng, những điều con quan tâm.  Ngài biết chúng con cần được giải phóng ở đâu.

Thì giờ này con cầu xin sự chữa lành và ơn của Chúa để rịt lành tất cả mọi thương tổn của chúng con, những vết thương, những sự tan vỡ. Và tạ ơn Chúa vì Ngài có thể làm mọi việc trổi hơn mọi sự chúng con có thể suy tưởng. Tạ ơn Chúa vì Quyền năng vĩ đại của Ngài đã thi thố trên các con cái Ngài.  Chúng con bám lấy Chúa và biết rằng Ngài đang phục hồi và cứu chuộc những chỗ còn khó khăn, trong mọi trận chiến cho sự vinh hiển lớn hơn của Ngài. Tạ ơn Chúa vì Ngài chẳng bỏ qua một sự đau đớn và chịu đựng nào của chúng con. Chúng con yêu Ngài và chúng con cần Chúa ngày hôm nay.

Trong danh Chúa Giê-xu, Amen.

– Debbie McDaniel –

 4. Lời cầu nguyện xin sự chữa lành cho gia đình và bạn bè đang bị đau yếu.

Thưa Chúa Giê-xu, tạ ơn Ngài vì Ngài đã yêu(tên của người cần được chữa lành). Con biết rằng Ngài ghét những gì mà bệnh tật đang hoành hành trên họ/con. Con cầu xin Chúa hãy chữa lành thứ tật bệnh này, xin Chúa thương xót và ban sự chữa lành trên mọi sự đau yếu của chúng con.

Vì lời Chúa nói trong Thi-thiên 107:19-20 phán rằng trong cơn gian truân chúng con kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu chúng con khỏi điều gian nan, chữa lành chúng con và rút chúng con khỏi sự chết. Trong Kinh thánh, con đã được đọc về sự chữa lành kì diệu của Ngài và con tin rằng ngày nay Ngài vẫn chữa lành cho chúng con theo cách tương tự như vậy. Con tin rằng chẳng có một tật bệnh nào mà Đức Chúa Trời không thể chữa lành được sau tất cả những gì Lời Chúa cho chúng con biết Ngài khiến cho kẻ chết sống lại, vì vậy con cầu xin sự chữa lành của Chúa trong lúc này.

Con nhận biết được từ kinh nghiệm trên đất này trong cuộc đời con rằng không phải tất cả mọi người đều được chữa lành. Nếu như điều này xảy ra ở đây thì xin Chúa hãy giữ lòng con mềm mại hướng về Chúa, xin giúp cho con hiểu được ý muốn của Ngài và giúp con vui thỏa về nước của Ngài.

Thưa Cha, Con tạ ơn Ngài vì (tên của người cần được chữa lành) thuộc về Chúa và Ngài đang kiểm soát mọi sự xảy ra từ hơi thở đầu tiên đến cuối cùng của chúng con. Amen.

~ Wendy Van Eyck

nguồn: hoithanh.com

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn