Chủ Nhật , 21 Tháng Bảy 2024
Home / Tổng hợp / Luật Giao Chiến Trong Cựu Ước

Luật Giao Chiến Trong Cựu Ước

Khuyên về lúc chiến trận và thể lệ về sự hãm đánh, và vây thành giặc.

1 Khi nào ngươi ra giao chiến cùng thù nghịch mình, nếu thấy ngựa, xe,và binh đông hơn mình, thì chớ sợ; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng đã khiến ngươi lên khỏi xứ Ê-díp-tô, ở cùng ngươi. 2 Lúc gần khai chiến, thầy tế lễ sẽ bước tới, nói cùng dân sự 3 mà rằng: Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe! Ngày nay các ngươi đi giao chiến cùng thù nghịch mình,lòng các ngươi chớ nhát, chớ sợ, chớ run rẩy, và chớ kinh khiếp vì chúng nó; 4 bởi Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là Đấng cùng đi với các ngươi,đặng vì các ngươi đánh kẻ thù nghịch và giải cứu cho.

5 Bấy giờ, các quan trưởng sẽ nói cùng dân sự mà rằng: Ai đã cất một nhà mới, mà chưa khánh thành? Hãy đi trở về nhà mình, e chết nơi chiến trận,rồi một người khác sẽ khánh thành chăng. 6 Ai đã trồng một vườn nho và chưa hái trái? Hãy đi trở về nhà mình, kẻo chết nơi chiến trận,rồi một người khác sẽ hái trái chăng. 7 Ai đã làm lễ hỏi một người nữ, mà chưa cưới? Hãy đi trở về nhà mình, e chết nơi chiến trận,rồi người khác sẽ cưới nàng chăng. 8 Các quan trưởng sẽ cứ nói tiếp cùng dân sự mà rằng: Ai là người sợ và nhát? Hãy đi trở về nhà mình, e lòng của anh em mình tán đởm như lòng mình chăng. 9 Vừa khi các quan trưởng nói xong với dân sự, thì phải lập những tướng làm đầu dân sự.

10 Khi ngươi đến gần một cái thành đặng hãm, trước phải giảng hòa cùng nó. 11 Nếu thành đó đáp hòa và mở cửa cho ngươi, thì toàn dân sự ở đó sẽ nạp thuế và phục dịch ngươi. 12 Ví bằng thành không khứng hòa, nhưng khai chiến cùng ngươi, bấy giờ ngươi sẽ vây nó. 13 Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ phó nó vào tay ngươi, rồi ngươi giết hết thảy người nam bằng lưỡi gươm. 14 Song ngươi phải thâu cho mình những đàn bà, con trẻ, súc vật, và mọi vật chi ở trong thành, tức là mọi của cướp được. Ngươi sẽ ăn lấy của cướp của quân nghịch mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ban cho ngươi. 15 Ngươi phải đối đãi như vậy cùng các thành ở cách xa ngươi, không thuộc về những dân tộc nầy. 16 Nhưng trong các thành của những dân tộc nầy, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp, thì chớ để sống một vật nào biết thở; 17 khá tận diệt dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít,dân Hê-vít, dân Giê-bu-sít, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn, 18 để chúng nó không dạy các ngươi bắt chước làm theo những sự gớm ghiếc chúng nó đã làm, đặng cúng thờ các thần chúng nó, e các ngươi phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi chăng.

19 Khi ngươi vây một thành nào lâu đặng hãm chiếm, chớ lấy rìu chặt những cây của thành đó, vì ngươi có thế ăn được trái nó. Vậy, chớ chặt nó; vì cây ngoài đồng há là một người để bị ngươi vây sao? 20 Ngươi chỉ phải phá hại và chặt những cây mình biết chẳng phải là cây ăn trái; hãy dùng nó cất đồn lũy để đánh thành đương làm giặc với mình đó, cho đến chừng nào nó đầu hàng.

Phục truyền. 20.

Điều quan trọng là phải đọc Cựu Ước qua lăng kính của Chúa Giêsu. Chúng ta không thể đơn giản áp dụng luật pháp của Cựu Ước cho xã hội của chúng ta ngày nay. Chúng ta cũng không thể lấy khái niệm “luật chiến tranh” (20:1–20) và biến nó thành một “cuộc viễn chinh”.

Những gì chúng ta thấy xuyên suốt Kinh Thánh là Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thánh khiết và Đức Chúa Trời của công lý. Một số nguyên tắc của hệ thống pháp luật của Y-sơ-ra-ên Cổ đại là dành riêng cho thời đó. Những điều khác được áp dụng cách chung chung hơn.

Giết người rõ ràng là tội nghiêm trọng hơn tội ngộ sát (19:1-13). Cần có bằng chứng rõ ràng trước khi bất kỳ ai bị kết tội (c.15). Khai khống là một tội rất nghiêm trọng (c.16–18). Sự trừng phạt phải xứng đáng và tương xứng (c.21 – điều này không bao giờ được hiểu theo nghĩa đen, ngoại trừ trường hợp tử hình). Mục đích thứ hai của việc áp đặt hình phạt công bằng là để răn đe (c.20).

Nhưng không phải mọi thứ ở Y-sơ-ra-ên cổ đại đều có thể áp dụng cho chúng ta. Trong Chúa Giêsu một con đường mới đã được thiết lập. Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên kẻ phạm tội là mọi người đã giáng xuống trên Đấng đại diện công bình, Con Người một lần đủ cả.

Chúng ta không thể lấy Y-sơ-ra-ên như một hình mẫu để chúng ta nghiên cứu về hình phạt tội ác. Như Oliver O’Donovan, nguyên Giáo sư Thần học tại Đại học Oxford, viết: ‘không phải vì làm như vậy là phi tự do mà vì làm như vậy là không theo đạo Cơ đốc. “Y-sơ-ra-ên”, theo nghĩa rõ nhất là nơi ở độc nhất của Đức Chúa Trời trên trái đất, đã được thay thế trong Đấng Christ.’

Chẳng hạn, khi Chúa Giê-su trích dẫn đoạn này, Ngài nói: ‘Các con có nghe lời dạy rằng: ‘Mắt đền mắt, răng đền răng.’ Nhưng Ta bảo các con: Đừng chống cự kẻ ác. Trái lại, nếu ai vả má bên phải, hãy đưa luôn má bên kia cho người ấy’ (Ma-thi-ơ 5:38–39).

Cầu nguyện

Lạy Chúa, cảm ơn vì Chúa là Chúa của tình yêu, công lý và sự thật. Con cảm ơn vì Ngài tỏ bản thân cho con khi con nghiên cứu lời của Chúa và dành thời gian cho sự hiện diện của Ngài.

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn