Thứ Năm , 30 Tháng Năm 2024
Home / Tổng hợp / 40 Năm Trong Sa Mạc

40 Năm Trong Sa Mạc

ĐƯỜNG VÒNG

“Vả, khi Pha-ra-ôn tha dân Y-sơ-ra-ên đi, Đức Chúa Trời không dẫn dân ấy đi theo đường về xứ Phi-li-tin, là đường gần hơn hết, vì Ngài nói rằng: E khi dân thấy trận mạc, dời lòng trở về xứ Ê-díp-tô chăng. Cho nên Đức Chúa Trời dẫn chúng đi vòng theo đường trong đồng vắng” (Xuất. 13:17-18)

Nhiều người đã lầm tưởng rằng tuyển dân Israel đi theo con đường quanh co, là do họ lựa chọn sau khi rời khỏi Ai Cập. Nhưng thực ra câu chuyện không hoàn toàn như thế.Cũng có người cho rằng nếu tuyển dân vâng lời Chúa, họ sẽ đi nhanh hơn, họ sẽ rút ngắn thời gian đi trong đồng vắng. Bạn nghĩ thế nào?Đức Chúa Trời dẫn dắt tuyển dân theo một con đường quanh co. Tại sao? Bởi vì Ngài biết đó là con đường tốt nhất dành cho họ. Họ phải đi vòng – đây là kế hoạch thiên thượng của Ngài.Chúa không muốn tuyển dân nhanh chóng đến miền đất hứa! Tại sao? Một số người có thể hỏi: “Tuyển dân đi lang thang trong đồng vắng có thể nhận được điều gì?”

Chúa muốn thử (test) và củng cố đức tin của họ. Sẽ không nhận được phước hạnh khi không tham gia chiến trận. Đức tin mà không trải nghiệm những kỷ luật của đường vòng thì chưa phải là vàng thật đã tôi luyện trong lửa. “Sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra” (1 Phi-e-rơ 1:7)

Có thể bạn cảm thấy chính mình đang đi trên một con đường vòng và không có mục đích nào cả. Chúa không hướng dẫn bạn trên con đường vòng để làm cho bạn bị chóng mặt. Hãy nhớ lẽ thật này: những ai yêu kính Đức Chúa Trời đều khao khát làm đẹp lòng Ngài bằng cách bày tỏ đức tin khi có cảm giác đang ở trong sự rối rắm. Sự chậm trễ của Đức Chúa Trời không phải là sự từ chối của Ngài (chúng ta thường muốn mọi việc phải xảy ra nhanh chóng).

Nếu cầu nguyện: “Lạy Chúa xin gia tăng đức tin của con.” Chúa chắc sẽ trả lời cho điều này. Nhưng Ngài sẽ trả lời theo đúng thời điểm của Ngài.Chúng ta có thất vọng khi tự đánh giá rằng con đường vòng là không cần thiết cho đời sống chúng ta? Đó là lúc chúng ta cần phải tiếp tục di chuyển bởi vì cuối con đường là miền đất hứa mà Chúa đã sắm sẵn.Câu hỏi suy ngẫm: Lĩnh vực nào của đời sống mà chúng ta muốn về tới đích nhanh chóng, nhưng dường như chúng ta phải đi một con đường vòng?

VÌ SAO LÀ 40 NĂM?

Phía sau cuốn Kinh Thánh có bản đồ “Hành Trình Ra Khỏi Ê-Dip-tô.Nếu đi thẳng đường qua Phi-li-tin thì chỉ tốn khoảng 300KM nhưng Chúa khiến họ đi đường vòng về Biển Đỏ vào đồng vắng vì “E khi dân thấy trận mạc, dời lòng trở về xứ Ê-díp-tô chăng”.Đường vòng vào đồng vắng đi về miền đất hứa nhìn bản đồ thì đi khoảng 700KM, đó là không tính có vài lần Môi-se dẫn dân Chúa đi tới, đi lui. 700KM không phải là quãng đường dài và nếu có xe hơi chắc đi chưa đến 1 ngày.

Lý do họ đi trong vòng 40 năm (áo ko sờn, giày không mòn) là vì Chúa trừng phạt thế hệ đầu phải ngã chết hết trong đồng vắng (trừ ra Giô-suê và Ca-lep là 2 trong số 12 thám tử có đức tin sẽ chiếm được xứ của những giống dân giềnh dàng). Họ đã liên tục lằm bằm với Chúa và phạm tội cùng Ngài nên Chúa làm họ ngã chết trong đồng vắng.“Các ngươi đi do thám xứ bao nhiêu ngày, nghĩa là bốn mươi ngày, thì các ngươi cũng sẽ mang hình phạt vì tội gian ác mình bấy nhiêu năm, nghĩa là bốn mươi năm, một năm đền cho một ngày; bấy giờ các ngươi sẽ biết ta đã xây khỏi các ngươi.(Dân 14:34)”Nhìn vào hành trình của họ chúng ta thấy đâu đó hình ảnh của chính mình khi cũng có những lằm bằm, cãi lẫy, phạm tội với Chúa, đề cao những điều khác hơn chính Chúa. Việc xử lý con người thiên nhiên từ chối bản ngã tốn thời gian để đến lúc chúng ta đạt đến sự trưởng thành, trở thành tinh binh cho Chúa.Sau hành trình 40 năm thì có một quân đội được hình thành để tiến chiếm miền đất hứa theo dự lãnh đạo của Giô-suêNgày nay chúng ta không đấu tranh với thịt và huyết mà đang đang đấu tranh với các thế lực cầm quyền trên thế gian mờ tối. Chúng ta đã có 5 thứ phòng thủ từ Chúa (1. Đầu đội mão trụ cứu chuộc, 2. giáp công nghĩa, 3. thắt lưng lẽ thật, 4. thuẫn đức tin, 5. giày dép – Tin Lành bình an) và chúng ta có vũ khi để tấn công là Gươm của Thánh Linh là Lời của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6: 14-17).

Nếu chúng ta không khao khát có Lời Chúa thì chúng ta chỉ có thể phòng thủ và không tấn công để tiêu diệt kẻ thù được. Nguyện xin Chúa cho tất cả chúng ta có khao khát tìm kiếm lời Chúa và tỉnh thức trong thời đại này.

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn