Thứ Tư , 5 Tháng Mười 2022
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ

SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ

Bài Học Về Giô-na

Nhưng Giô-na chỗi dậy đặng trốn qua Ta-rê-si, để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Giô-na 1:3 Sách Giô-na viết về vấn đề gì? Có bốn lần con cá lớn được nhắc đến, tuy nhiên quyển sách này không nói về một con cá. Tên Giô-na được nhắc đến mười tám ...

Xem thêm »

Ý Muốn Của Chúa?

Mục Sư Rick Warren “Đức Chúa Trời…đã mời gọi anh em để được thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.” 1 Cô-rinh-tô 1:9 Đức Chúa Trời không đang chơi trò chơi với bạn, Ngài thật muốn dạy bạn hiểu được ý muốn, mục đích, ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn