Thứ Hai , 29 Tháng Năm 2023
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ

SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ

Hãy Ăn Mừng

click vào biểu tượng hình tam giác nhỏ bên trên để nghe. Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi.Phi-líp 4:5– Nết nhu mì có thể được hiểu là phẩm chất tốt bụng, dịu dàng hoặc cư xử nhẹ nhàng với người ...

Xem thêm »

Lời Chúa

SỰ SỐNG QUA LỜI CỦA CHÚA Đức Chúa Trời, tác giả đích thực của Kinh Thánh, chính là “Đức Chúa Trời hằng sống.” Duy Chúa là Đấng tự hữu, và mọi sự sống khác đều phụ thuộc vào Ngài.  Trước giả Thi Thiên đã nói rằng: “Vì nguồn sự sống ...

Xem thêm »

Cầu Nguyện Cho Nhau

Có một câu nói nổi tiếng: The Family that Prays Together Stays Together (Gia đình cầu nguyện cùng nhau sẽ chung sống với nhau). Tại sao như vậy? – KT: Đức Giê-hô-va xa cách kẻ ác, nhưng Ngài nghe lời cầu nguyện của người công-bình. Châm-ngôn 15:29. Nếu chúng ta ...

Xem thêm »

Bài Học Về Giô-na

Nhưng Giô-na chỗi dậy đặng trốn qua Ta-rê-si, để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Giô-na 1:3 Sách Giô-na viết về vấn đề gì? Có bốn lần con cá lớn được nhắc đến, tuy nhiên quyển sách này không nói về một con cá. Tên Giô-na được nhắc đến mười tám ...

Xem thêm »

Ý Muốn Của Chúa?

Mục Sư Rick Warren “Đức Chúa Trời…đã mời gọi anh em để được thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.” 1 Cô-rinh-tô 1:9 Đức Chúa Trời không đang chơi trò chơi với bạn, Ngài thật muốn dạy bạn hiểu được ý muốn, mục đích, ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn