Thứ Sáu , 19 Tháng Tư 2024
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ

SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ

Hãy Ăn Mừng

click vào biểu tượng hình tam giác nhỏ bên trên để nghe. Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi.Phi-líp 4:5– Nết nhu mì có thể được hiểu là phẩm chất tốt bụng, dịu dàng hoặc cư xử nhẹ nhàng với người ...

Xem thêm »

Lời Chúa

SỰ SỐNG QUA LỜI CỦA CHÚA Đức Chúa Trời, tác giả đích thực của Kinh Thánh, chính là “Đức Chúa Trời hằng sống.” Duy Chúa là Đấng tự hữu, và mọi sự sống khác đều phụ thuộc vào Ngài.  Trước giả Thi Thiên đã nói rằng: “Vì nguồn sự sống ...

Xem thêm »

Cầu Nguyện Cho Nhau

Có một câu nói nổi tiếng: The Family that Prays Together Stays Together (Gia đình cầu nguyện cùng nhau sẽ chung sống với nhau). Tại sao như vậy? – KT: Đức Giê-hô-va xa cách kẻ ác, nhưng Ngài nghe lời cầu nguyện của người công-bình. Châm-ngôn 15:29. Nếu chúng ta ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn