Thứ Năm , 20 Tháng Một 2022
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ (page 2)

SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ

Cha Mẹ Của Giăng Báp-tít

Nhấp chuột máy tính vào nút hình tam giác để nghe sứ điệp. XA-CHA-RI VÀ Ê-LI-SA-BÉT Trong đời Hê-rốt, vua nước Giu-đê, có một thầy tế lễ, về ban A-bi-a, tên là Xa-cha-ri; vợ người là Ê-li-sa-bét, thuộc về chi phái A-rôn.  Cả hai đều là công bình trước mặt Đức ...

Xem thêm »

Đi Đường Vòng

Bài trước: https://huongdionline.com/2020/04/29/hanh-trinh-ve-mien-dat-hua/  Đoạn, Môi-se đem dân Y-sơ-ra-ên đi khỏi Biển Đỏ, đến nơi đồng vắng Su-rơ; trọn ba ngày đi trong đồng vắng, kiếm chẳng được nước đâu cả. Kế đến đất Ma-ra, nhưng vì nước tại đó đắng, uống chẳng được, nên chi chỗ nầy gọi là Ma-ra. ...

Xem thêm »

Ném Phi Tiêu

(chân dung Chúa Jesus dưới tài năng của một cô bé họa sĩ) – Sally đã thuật lại cho chúng tôi nghe một kinh nghiệm mà cô học được trong một lớp ngoại khóa với tiến sĩ Smith. Cô kể rằng tiến sĩ Smith là diễn giả nổi tiếng với ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn