Thứ Năm , 20 Tháng Một 2022
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ (page 4)

SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ

Bài Học Từ Giô-na

Sách Giô-na viết về vấn đề gì? Có bốn lần con cá lớn được nhắc đến, tuy nhiên quyển sách này không nói về một con cá. Tên Giô-na được nhắc đến mười tám lần, nhưng Danh Đức Chúa Trời được nhắc đến ba mươi bảy lần! Quyển sách này ...

Xem thêm »

Mục đích hôn nhân

“Ai giao nhiệm vụ cho em phải làm vừa lòng người khác? Không ai giao nhiệm vụ đó cả! Ai giao cho mình cái nhiệm vụ phải sinh con đẻ cái? Chúng ta được sinh ra để hạnh phúc, để cống hiến, để giúp cho nhiều người hơn trong cõi ...

Xem thêm »

Ta muốn, hãy sạch đi

“Đức Chúa Jêsus động lòng thương xót, giơ tay rờ người, mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi.” (Mác 1:41) Có một người phong hủi đến với Đức Chúa Jêsus, quỳ xuống và khẩn xin: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến con được sạch.” Đức Chúa Jêsus động ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn