Chủ Nhật , 21 Tháng Bảy 2024
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / Chia Sẻ Tin Mừng Cho Các Dân

Chia Sẻ Tin Mừng Cho Các Dân

Trên thế giới ngày nay hiện có 195 quốc gia là thành viên của Liên Hiệp Quốc. Trong đó có nước Hoa Kỳ và nước Việt Nam. Nhiều người Việt Nam đang sống ở Hoa Kỳ.Từ các quốc gia trên thế giới có các dân tộc với tiếng nói và tập quán khác nhau. Hầu hết các quốc gia đều có các dân tộc thiểu số. Có chỗ nói con số các dân tộc trên thế giới là 24,000. Có chỗ khác nói 17,000. Có người nói con số đó là 11,500 hay 13,000.Không ai biết con số chính xác có bao nhiêu dân tộc trên thế giới và cũng không có ai biết khi nào tất cả các dân tộc được nghe đầy đủ Tin Lành, chỉ có Chúa biết. Chúa Trời biết rõ số linh hồn người ta trên khắp thế giới. Cho đến ngày nay Chúa Cứu Thế Giê-su vẫn chưa trở lại thế giới như Ngài đã hứa và Ngài vẫn ra lệnh cho người tin Chúa hãy tiếp tục đi khắp nơi rao giảng Tin Lành.

LOÀI NGƯỜI TRÊN THẾ GIỚI ĐỀU TỪ MỘT GỐC MÀ RA.

Theo Kinh Thánh, nhà truyền giáo Phao-lô đã lên tiếng kêu gọi những người tri thức ở thành Athen, Hy Lạp cũng như tất cả các dân tộc như sau:“Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu. Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì, vì Ngài là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài.Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời, và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. »Đây là những lời giảng quan trọng. Chúng ta ngày nay vẫn còn nghe tiếng của Thiên Chúa nói đến nguồn gốc và mục đích của mỗi người, của mỗi dân tộc.

MỖI NGƯỜI LÀ MỘT THÀNH VIÊN CỦA GIA ĐÌNH LOÀI NGƯỜI

Thế giới hiện nay đang có nhiều người ngủ quên và mơ hồ về chủ trương loài người từ vượn người mà ra. Vì thế nhiều người vẫn sống như con vật và không quan tâm đến giá trị vĩnh cửu của linh hồn người.Là người có đức tin chúng ta không nên bỏ bê số phận linh hồn. Mỗi người có trách nhiệm lo tìm kiếm và nhận lãnh sự cứu rỗi từ trời cho bản thân mình và gia đình mình. Loài người có đời nầy và có đời sau. Đời sau là con cháu chúng ta, là ngày Chúa đến, là lúc Chúa tái lâm.Hạnh phúc hay bất hạnh, thịnh hay suy đều có liên hệ đến đức tin của gia đình.Sống hay chết, chúc phước hay nguyền rủa cũng liên quan đến đức tin của mỗi gia đình.Ai gieo giống chi thì gặt giống đó. Định luật thuộc linh nầy không phân biệt ai. Mỗi người đang hành động gieo cho xác thịt hoặc đang gieo cho Thánh Linh. Gieo cho xác thịt là chết, gieo cho Thánh Linh là sống.DÂN DO THÁI ĐƯỢC CHÚA CHỌN ĐỂ LÀM GƯƠNG TRUYỀN BÁ ĐẠO TRỜIĐức Chúa Trời đã hứa với tổ phụ của dân Do Thái:“Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.Người Do Thái sẽ là nguồn phước của các dân tộc nếu họ tin và làm theo lời Chúa dạy.Cả thế giới đều ngưỡng mộ dân tộc Israel, thông cảm nổi khổ đau, chết chóc trong quá khứ của họ. Với những giá họ phải trả để bảo tồn gia đình, dân tộc. Có nhiều người và nhiều dân tộc đang tìm hiểu về lịch sử dân Israel đã qua và nhắc đến nước Israel phát triển ngày nay.Có người nhận xét, “Biết nước Israel là biết có Chúa Trời.”Chúng tôi biết rõ lý do xuất hiện và tồn tại của dân Do Thái nhờ đọc và tin Kinh Thánh.Chúa Cứu Thế Giê-su đã có tuyên bố,“Sự cứu rỗi bởi người Do Thái mà đến.”Tại sao Chúa Giê-su nói vậy? Hãy đọc Kinh Thánh thì biết. Chúng ta hãy tìm hiểu và đừng quên lời nhắc nhở nầy. Nhiều người có đọc Kinh Thánh nhưng không hiểu.

DÂN DO THÁI ĐÃ BIẾT CHÚA MÀ KHÔNG CHỊU VÂNG LỜI CHÚA.

Trên thập tự giá, Chúa Giê-su đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, về những người đang tra tay giết Ngài,“Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì?”Dân chúng Do Thái khi giết Chúa Cứu Thế đã thề:“Xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi.”Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về quyết định và lời nói của mình. Quyết định của một người nhất là người lãnh đạo có ảnh hưởng liên quan đến nhiều người khác quanh mình. Qua lịch sử dân Do Thái, tôi thấy mỗi gia đình đều có liên hệ với nhau. Mỗi gia đình cũng gánh lấy vinh quang và thất bại của cả dân tộc.Chúa Giê-su đã tuyên bố về ngày phán xét,“Ta cứ lời ngươi nói mà xét ngươi!”ĐỨC CHÚA TRỜI ĐANG NỔI GIẬN VÀ BỎ MẶC NHIỀU DÂN TỘC VÔ TÍN.Kinh Thánh có sách Cựu Ước nhưng cũng có sách Tân Ước. Hãy cùng tôi đọc kỹ đoạn Kinh Thánh sau đây trong Tân Ước:Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được, vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại; họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng.Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa, vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng khen ngợi đời đời! A-men. Rô-ma 1:18-25Đây là lý do con người đau khổ, mệt mỏi, than thở, lo lắng, buồn phiền, chống nhau, ghét nhau, không tôn trọng nhau, giết nhau, bỏ nhau…Vì lòng thương xót, Thiên Chúa đã sai phái người nầy, người khác đi tìm và cứu người hư mất.Trong lịch sử 100 năm qua, Chúa Trời đã sai các giáo sĩ Tin Lành đến Việt Nam để thành lập các Hội Thánh. Hội Thánh có bổn phận ra đi tìm kiếm tội nhân. Trách nhiệm truyền Tin Lành cho một dân tộc thuộc về những người đang sống giữa dân tộc đó. Ngày nay có nhiều dân tộc thế giới cũng đang quan tâm đến Việt Nam, tại sao là người Việt Nam đang sống trên quê hương mà chúng ta lại không quan tâm đến số phận của quê hương?

THỜI THẾ TRỞ NÊN KHÓ KHĂN, CHỐNG ĐỐI VÀ THỜ Ơ, ĐANG NGĂN TRỞ CÔNG TÁC TRUYỀN GIÁO

Đức Chúa Trời điều khiển các biến chuyển của thế giới theo mục đích của Ngài. Các giáo sĩ ra đi lúc gặp thời lẫn lúc không gặp thời. Chúa Trời cũng dùng các tiến bộ khoa học, các phương tiện truyền thanh, truyền hình, internet, điện thoại v, v… để giúp các giáo sĩ tìm kiếm tội nhân. Nhiều người yêu Chúa và dân tộc Việt Nam nhưng đã thành nạn nhân của những lời hăm dọa hoặc của những tiếng đồn.Ít người ngày nay biết rằng người Việt không còn lo sợ bị bỏ tù vì Đạo Chúa như xưa. Có thể họ sẽ bị phạt tiền vì truyền đạo trái phép…Người Việt ngày nay không cần chờ đợi người ngoại quốc đến giúp mình nữa hay làm việc truyền giáo thay mình. Người Việt hiện có đủ tầm vóc trưởng thành và tài năng để làm việc Chúa giao. Chúng ta chỉ đang thiếu người ham học, ham đọc và ham viết. Thiếu người thực hành lời Chúa. Thiếu người dấn thân. Tôi thấy nhiều người Việt nghĩ mình có thể bắt chước người Do Thái. Hãy xem dân tộc Do Thái đã làm gì cho nhân loại. Họ có còn là nguồn phước cho các dân tộc khác nữa không? Tôi thấy nhiều người trong dân Do Thái cũng như nhiều người trong Hội Thánh đang sống y như người thế gian.Từ khi Chúa Giê-su chịu chết và về trời, dân Do Thái vẫn tiếp tục khước từ ý Chúa, không tin và không chịu đi theo Chúa. Dân chúng theo Do Thái Giáo vẫn tiếp tục khước từ Chúa Cứu Thế cho đến ngày hôm nay. Đa số người theo Do Thái Giáo vẫn ôm giữ luật pháp của Cựu Ước và trông đợi một Đấng Cứu Thế khác theo ý của họ. Ít có người theo Do Thái Giáo hay Hồi Giáo tin và làm theo Kinh Thánh Tân Ước.Đó là câu chuyện lịch sử đã xảy ra trong quá khứ.

CHÚNG TA KHÔNG CẦN NGƯỜI KHÁC, DÂN KHÁC LÀM NHIỆM VỤ THAY THẾ CHÚNG TA.

Chúa phán, “Chính các ngươi hãy cho họ ăn.”Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh Linh giáng lâm mở ra Hội Thánh đầu tiên và qua bài giảng của sứ đồ Phi-e-rơ trong ngày Lễ Ngũ Tuần đã có hàng ngàn người thuộc các dân tộc khác trở lại thờ Trời, trong đó có rất nhiều người Do Thái. Cơ-đốc Giáo đã thay thế vai trò của Do Thái Giáo.Ngày nay cũng có những người Do Thái đang tin theo Chúa Giê-su và dầu có số ít họ vẫn đang cố gắng dự phần truyền bá tin lành cho thế gian theo khả năng của mình. Ngày nay có các nước lớn cũng giúp lo công việc truyền giáo thế giới nhưng họ thường làm theo cách của mình. Họ né tránh những nước gây khó khăn cho giáo sĩ. Họ cũng gặp trở ngại về ngôn ngữ, tiếng nói địa phương.Từ Hội Thánh đầu tiên tại Jerusalem, các tín hữu đầu tiên đã tản lạc và ra đi khắp thế giới để giảng Tin Lành. Và sứ đồ Phao-lô cùng những bạn hữu đồng tâm chí của ông đã tình nguyện ra đi làm giáo sĩ cho các dân ngoại. Từ đó, các giáo sĩ đã đem Tin Lành qua Âu Châu, qua Mỹ Châu và từ Bắc Mỹ, Tin Lành đã đến Việt Nam trong hơn 100 năm qua. Đây là ý Trời và mạng lịnh của Chúa Trời.

TẤT CẢ CÁC TÍN HỮU NGƯỜI VIỆT KẺ NHIỀU NGƯỜI ÍT CÓ THỂ THAM GIA TRUYỀN BÁ ĐẠO TRỜI CHO CÁC DÂN TỘC Ở VIỆT NAM

Trong lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tôi thấy có một số ít gia đình giáo sĩ đã đi trước làm gương tốt về nổ lực truyền giáo cho các dân tộc. Họ đã đem Tin Lành đến với các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, rồi đến Tây Bắc Đông Bắc. Công tác của các giáo sĩ là bước đi theo Thánh Linh, tiếp cận tội nhân, để nói cho họ biết rõ về Chúa Cứu Thế Giê-su và việc làm hy sinh cứu người của Chúa. Các giáo sĩ Việt Nam dù làm việc ít nhưng đã có kết quả lớn. Tôi nghĩ trong lịch sử gieo giống Tin Lành, nếu người Việt có thêm người gieo, có thêm con gặt, thì kết quả truyền giáo sẽ nhiều hơn và vui thích hơn biết bao.Hãy suy nghĩ đến sự kiện nhờ tin Chúa và sai phái giáo sĩ mà dân tộc Hàn Quốc đã tiến bộ và phát triển như thể nào?Ngày nay có nhiều dân tộc thiểu số Việt Nam đã biết Chúa và tin Chúa, số lượng tín đồ lên đến hàng triệu người, có nhiều nhà thờ, có nhiều cuộc đời được thay đổi. Ít người biết rằng số người các dân tộc tin Chúa theo cố gắng của Hội Thánh Tin Lành đã đạt được con số lớn hơn của Giáo Hội Công Giáo rất nhiều. Lý do là chính các dân tộc thiểu số đã biết tự lo truyền giáo cho dân tộc mình. Trong quá khứ, các Trường Kinh Thánh đã đào tạo các môn đồ cho Chúa và sai phái các gia đình giáo sĩ có chồng có vợ, có gia đình. Người được sai phái truyền giáo đã đồng hóa mình với các dân tộc nghèo thiếu, ít học, thậm chí có thể sống chung với anh em trong các làng bảng xa xôi hẻo lánh. Tôi biết các giáo sĩ cho người Koho như giáo sĩ Phạm Văn Năm, giáo sĩ Trương Văn Tốt, đã dùng ngựa, xe đạp đến với các làng, ăn chung với họ và thăm viếng dạy dỗ cho họ bằng tiếng nói thổ ngữ sắc tộc. Đó là mô hình truyền giáo tuyệt vời noi gương Chúa Cứu Thế Giê-su.Trong chuyến Mission Trip về Việt Nam mới đây, tôi có dịp đi từ Hà Nội lên đến các vùng Tây Bắc và Đông Bắc, tôi đã thăm gặp và tiếp xúc với các lãnh đạo và tín hữu người Hmong. Tôi nhớ khi còn sống ở Đà Lạt, tôi đã tiếp xúc hội họp với các Mục Sư và tín hữu người dân tộc Koho, những người anh em yêu quý trong gia đình của Chúa. Có một số Mục Sư dân tộc Koho đã cùng chịu xiềng xích giống như tôi trong các Trại Học Tập Cải Tạo. Một kinh nghiệm mới Chúa đã mở ra cho tôi. Tôi muốn góp phần đào tạo và sai phái anh em dân tộc thiểu số Việt Nam. Tôi cùng các Hội Thánh, có thể làm xong công việc truyền giáo Chúa giao, thông qua người khác. Ngày nay người Việt tha hương có thể làm nhiều việc lớn cho quê hương. Nhất là đồng bào nghèo các dân tộc thiểu số ở quê hương. Các anh em dân tộc tiếp nhận Chúa đã đưa cả làng đến cùng Chúa, cũng sốt sắng đi ra để thăm viếng chăm sóc và làm chứng về Chúa cho các dân tộc khác.Anh em các dân tộc thiểu số đang cần rất nhiều điều và đang thiếu thốn. Tôi biết anh em đang cần gì cho công tác truyền giáo. Anh em cần sự hiệp tác. Cần được khích lệ. Vật chất lẫn tinh thần. Cả năng lực giáo dục lẫn tài chánh sai phái. Các Hội Thánh người Kinh ở Việt Nam lẫn người Việt tha hương đều có thể giúp đỡ anh chị em trong lãnh vực nầy. Hãy góp phần đào tạo và khích lệ để chính anh em ra đi, xây dựng và phát triển nước Trời. Có cả các giáo sĩ nam và nữ. Hội Thánh chúng ta cần tuyển mộ và sai phái những người chuyên lo truyền giảng Tin Lành.Bạn muốn cùng với chúng tôi góp phần truyền giáo cho các dân tộc thiểu số Việt Nam hôm nay không?

VÌ SAO CHÚNG TA NÊN TIẾP TỤC TRUYỀN GIÁO CHO CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ?

Tôi đang thấy cơ hội và khả năng của người Việt chúng ta. Kể cả những người Việt tha hương. Chúa Giê-su đã phán với các môn đồ:– “Chính các ngươi hãy cho họ ăn.”Trách nhiệm của người Việt còn nhiều, còn lớn, còn cấp bách. Đừng vô tình hờ hững nữa. Có nhiều người Việt ở hải ngoại đang có cuộc sống bình an, tự do, thịnh vượng. Những người có tiền, có cơ hội, có thời giờ. Những ngưới có tiền nhưng không biết đầu tư. Có nhiều người và gia đình đã tin Chúa và đã biết chắc sự cứu rỗi Chúa ban. Có nhiều người đã dâng mình và dâng tiền cho các Hội Thánh địa phương, cũng như đã góp phần cho các nhóm từ thiện. Nhưng còn có nhiều người không để ý góp phần truyền giáo đến những nơi Đức Thánh Linh đang làm việc. Tôi để ý nơi nào Đức Thánh Linh làm việc thì nơi ấy có kết quả nhiều hơn, tốt hơn. Hãy cùng tôi mở mắt để thấy công việc Chúa đang làm. Chúa thường phát triển việc truyền giáo ở những nơi khó khăn.Tôi thấy ở Việt Nam công tác truyền giáo cho các dân tộc đã và đang có kết quả nhiều hơn, tốt hơn, hơn cả các cố gắng truyền giáo của các giáo hội lớn, tổ chức lớn. Hãy tự tìm hiểu về sự thật nầy, chúng ta sẽ biết làm gì.Tôi thường tự hỏi,“Tại sao nhiều người Việt không chịu trở lại thờ Trời nhưng cứ tiếp tục xa Chúa và đi theo các thần khác?”Tôi thấy lý do chắc chắn là trong xã hội người Kinh có quá nhiều ảnh hưởng của Phật Giáo và các tôn giáo khác như Khổng Giáo, Lão Giáo, Cao Đài… đang lôi cuốn đồng bào Việt Nam xa Chúa và bỏ Chúa. Các tôn giáo nầy không tin loài người là tội nhân, cũng không tin có ai cần được cứu. Nhiều người chỉ thích tự cứu chỉ vì tin tưởng thuyết luân hồi chuyển kiếp, không cần nghĩ đến sự thực của lý thuyết và số phận đời đời của mình ngày mai.Nhiều người Việt chưa hề nghe nói về sự cứu rỗi hoàn toàn dựa nhờ ân điển Chúa, bởi đức tin chứ không bởi việc làm. Nhiều người cũng không biết Chúa Giê-su là Chúa Cứu Thế duy nhất. Nhiều người cần biết Chúa Trời vẫn còn thương xót họ và đang mở cửa ban ơn cứu rỗi cho họ?Thời kỳ ân điển rồi sẽ chóng qua.Nhiều năm qua có quá nhiều người Việt trong các Hội Thánh chỉ thích ngồi và không thích ra đi. Chỉ thích ngồi thờ phượng và không thích đi truyền giáo. Thích dâng hiến tiền bạc, thời giờ cho một nhà thờ ở gần, địa phương, không thích giúp đỡ nơi xa. Thích làm việc dễ, không thích làm việc khó. Thích làm mục sư hơn làm giáo sĩ.Giống như nhiều người Việt hôm nay, người Israel chỉ muốn ngồi xuống, thờ phượng, đứng lên phục vụ nhau, nhưng không chỗi dậy ra đi chia sẻ hồng ân cho thế giới. Sứ đồ Phi-e-rơ đi theo nhóm nầy. Họ ở lại Jerusalem.

Ý TRỜI TỐT HƠN Ý NGƯỜI

Sứ đồ Phao-lô giải thích như sau:Còn như những kẻ mà người ta tôn trọng lắm, (trước kia là kẻ thể nào, thì chẳng can dự gì với tôi, Đức Chúa Trời không tây vị ai hết), tôi nói, những kẻ đó dầu tôn trọng lắm, cũng chẳng làm cho tôi thêm ích chút nào. Trái lại, họ thấy sự giảng Tin lành cho kẻ không chịu phép cắt bì đã giao cho tôi, cũng như sự giảng Tin lành cho người chịu phép cắt bì đã giao cho Phi-e-rơ vậy — vì Đấng đã cảm động trong Phi-e-rơ để sai người làm sứ đồ cho những kẻ chịu cắt bì, cũng cảm động trong tôi để sai tôi làm sứ đồ cho dân ngoại — và nhận biết ân điển đã ban cho tôi, thì Gia-cơ, Sê-pha, Giăng, là những người được tôn như cột trụ, trao tay hữu giao kết với chúng tôi, tức là Ba-na-ba và tôi, hầu cho chúng tôi đi đến cùng dân ngoại, còn các người ấy thì đến cùng những kẻ chịu phép cắt bì. Các người ấy chỉ dặn dò tôi phải nhớ đến kẻ nghèo nàn, là điều tôi cũng đã ân cần làm lắm. Ga-la-ti 2:6-10Đức Chúa Trời đang cho phép các hoàn cảnh khác nhau để đưa các tín hữu lâm vào những sự bắt bớ khó khăn để họ tan vỡ ra và ra đi làm chứng. Giống như trong thời Hội Thánh đầu tiên.Chính các tín hữu cảm động ra đi truyền giáo đầu tiên, không phải các người lãnh đạo.Đức Chúa Trời đã có chương trình tốt hơn cho thế giới, cho tất cả các dân tộc. Chúa Trời đã lựa chọn và kêu gọi các giáo sĩ, các đại sứ hòa bình. Sứ đồ Phao-lô, cùng Ba-na-ba là hai vị giáo sĩ đầu tiên được chọn và sai phái ra đi đến với các dân ngoại. Phao-lô là người truyền giáo đầu tiên cho các dân tộc trên thế giới. Ông luôn luôn nêu gương sốt sắng truyền giáo cho các dân tộc. Ông thường nhắc lại,“Hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đấng Christ.”Tôi nghĩ Giáo sĩ Phao-lô đang dạy cho người Việt chúng ta bài học noi gương ông tiếp tục ra đi truyền bá tin lành cho các dân tộc. Sứ đồ Phao-lô đã sốt sắng noi gương Chúa Cứu Thế Giê-su,Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu.Có 54 dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Chúng tôi hy vọng giới thiệu đầy đủ tin tức nầy để các tín hữu Việt Nam (trong nước lẫn ngoài nước) tùy nghi lựa chọn người để hiệp tác với chúng tôi. Chúng tôi đang xây dựng chương trình hiệp tác đào tạo và sai phái giáo sĩ hôm nay tại Việt Nam.Là người Việt đang sống ở quê hương hay đang sống ở một thành phố nào trên thế giới, bạn và tôi đều có thể lựa chọn chức vụ truyền giáo cho mình. Hoặc là theo gương Phi-e-rơ (làm Mục Sư) hay theo gương Phao-lô (làm Giáo Sĩ).Bạn chỉ cần ban cho người khác điều bạn đang có. Vì ban cho có phước hơn là nhận lãnh.Khi Lời Chúa đầy dẫy trong lòng, bạn sẽ nói ra.

HÃY SUY NGHĨ ĐẾN THỜI ĐẠI CHÚNG TA ĐANG SỐNG VÀ CƠ HỘI CHÚNG TA ĐANG CÓ.

Tôi tin người quan tâm đến thời sự thế giới là người khôn ngoan. Thời sự của thế giới là thời sự Chúa đang làm. Chúa đang cho phép mọi thời sự phải xảy ra theo ý Chúa. Không có biến cố nào là tình cờ hay bất ngờ với chương trình của Chúa. Chúa dùng các biến cố trên thế giới để cảnh cáo.Thế giới ngày nay có mối liên hệ toàn cầu. Dịch bệnh Covid-19 đã lan ra toàn cầu. Thế giới đang có chiến tranh sống chết toàn cầu. Các trục gây chiến đang tập hợp lại. Tự do đang bị đàn áp. Nước nầy có dính với nước kia, dân nầy có dính với nước khác. Tôi tin người hạnh phúc nhất là người biết tỉnh thức tham gia mục vụ truyền giáo cứu vớt linh hồn các dân tộc.Có nhiều lý do để tôi tin điều nầy. Kinh Thánh đã chép một lời tiên tri quan trọng của Chúa Giê-su về thời đại của chúng ta,“Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại. Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần.Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu. Tin lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.” Ma-thi-ơ 24 :3-14Phải chăng lời tiên tri của Chúa đang ứng nghiệm trong thời đại của chúng ta?Tôi tin khi nào Tin Lành được rao giảng cho tất cả các dân tộc, bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. Đứng trước ánh sáng của lời Chúa, tôi tin nếu bạn cùng gia đình tham gia truyền giáo cho các dân tộc, nhất là các dân tộc thiểu số Việt Nam, thì đây là một quyết định khôn ngoan nhất.Đừng tiếp tục làm theo ý mình, theo giáo phái riêng của mình, người Việt hãy chứng tỏ chúng ta có thể hiệp một, hiệp nhất và hiệp tác trong việc truyền giáo.

CHÚNG TA CÓ ĐỦ LÝ DO ĐỂ NHANH CHÓNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN GIÁO CỨU NGƯỜI.

Gia đình tham gia truyền giáo cho các dân tộc là bằng chứng của các gia đình được cứu và được phước. Gia đình truyền giáo cũng là gia đình được thưởng. Gia đình hạnh phúc nhất là gia đình có cùng một hướng đi, một tinh thần hiệp nhất, một tiếng nói trung tín.Sứ đồ Phao-lô khi từ giã các Hội Thánh đã tâm sự:“Tôi chẳng ham bạc, vàng, hay là áo xống của ai hết. Chính anh em biết rằng hai bàn tay nầy đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy, để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Jêsus có phán rằng: Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.Phao-lô nói lời đó xong, bèn quì xuống và cầu nguyện với hết thảy các người ấy. Ai nấy đều khóc lắm ôm lấy cổ Phao-lô mà hôn, lấy làm buồn bực nhứt là vì nghe người nói rằng anh em sẽ chẳng thấy mặt mình nữa. Đoạn, đưa người xuống tàu. Công Vụ Sứ Đồ 20:33-35Với tinh thần phục vụ của Sứ đồ Phao-lô và lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh, chúng tôi là các tôi con Chúa tại Hòa Kỳ đã hiệp nhau xây dựng và phát triển chương trình đào tạo và sai phái các môn đồ và các giáo sĩ cho Việt Nam. Đã đến lúc chúng tôi muốn công khai thông báo và kêu gọi sự hiệp tác của bạn và gia đình.Hiện nay là thời điểm tốt nhất để chúng tôi giới thiệu và hoan nghinh tất cả các tôi con Chúa trên khắp thế giới tham gia truyền giáo. Không phân biệt giáo hội hay hệ phái. Chúng tôi có mục tiêu cải thiện đời sống của tất cả những đồng bào các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Tất cả nhằm quy vinh Danh Chúa.Gia đình chúng tôi muốn tham gia công tác truyền giáo cho các dân tộc đang sống ở Việt Nam. Kính mời bạn và gia đình tham gia.

CHÚNG TA SỐNG NHỜ LỜI HỨA CỦA CHÚA CHỨ KHÔNG NHỜ NHỮNG LỜI GIẢI THÍCH.

Kinh Thánh là Lời Chúa không hề thay đổi.TRUYỀN GIÁO CHO CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐANG CÓ NHIỀU KẾT QUẢ LỚN LAO. CHẲNG HẠN CẢ NHÀ TIN CHÚA, CẢ LÀNG TIN CHÚA.Ở nước Việt Nam có dân tộc Kinh là chính và có đến 54 dân tộc ít người đang sinh sống ở các vùng Tây Nguyên, Tây Bắc, Đông Bắc. Mỗi người đều bình đẳng và được tôn trọng như nhau. Lời Chúa còn dạy chúng ta, hãy coi người khác như tôn trọng hơn mình. Đức Chúa Trời không thiên vị, nễ nang, hay coi thường một người nào. Vì vậy chúng tôi muốn dự phần thăm viếng, tiếp xúc, học hỏi và mời gọi ông bà anh chị em người Kinh cũng như đồng bào các dân tộc hãy trở lại thờ Trời.Hãy cho đồng bào chúng ta cơ hội cuối cùng để tin nhận Chúa hay khước Chúa công khai.Ngày nay chúng tôi cũng không tham gia tranh cãi với thế gian hay các tôn giáo, với những lý luận có ý ngăn cản chúng tôi thờ Trời hay tham gia truyền bá Đạo Trời cho các dân tộc.

NẾU KHÔNG TRUYỀN BÁ TIN LÀNH CỨU RỖI CỦA CHÚA GIÊ-SU THÌ CÁC DÂN TỘC KHÔNG CÓ BẤT CỨ CƠ HỘI NÀO KHÁC ĐỂ ĐƯỢC CỨU.

Với Chúa Giê-su, mọi việc đã hoàn thành, và không có một chương trình cứu rỗi nào khác. Chúa Giê-su đã thăng thiên về trời, “ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.” Chính Ngài đã hứa sẽ trở lại thế giới nầy để phán xét người sống và người chết. Chúa cũng sẽ đến để ban phần thưởng cho những ai chờ đợi Ngài. Chúa đã nói trước là Ngài sẽ trở lại cách thình lình. Đó sẽ là Ngày Phán Xét cuối cùng.Nếu bạn và gia đình không tiếp nhận món quà cứu rỗi Chúa đã hoàn tất trên thập tự giá, cũng không xem đây như một ân huệ Chúa ban, thì bạn và gia đình sẽ không còn cơ hội nào khác để được cứu rỗi. Không theo Chúa là bạn đang đi lạc hướng. Không tin Chúa là bạn đang khinh bỉ Chúa. Không phục vụ Chúa là bạn đang tự rước họa vào thân.

CHẾT KHÔNG PHẢI LÀ HẾT, MỖI NGƯỜI SẼ ỨNG HẦU TRƯỚC TÒA ÁN ĐẤNG CHRIST ĐỂ KHAI TRÌNH.

Kinh Thánh chép, “Theo như đã định cho loài người thì ai nấy phải chết một lần rồi chịu phán xét.”Chết không phải là hết, chết chỉ là từ giã đời nầy để bước vào đời sau. Để sống đời đời hay sẽ chết đời đời…Kinh Thánh không bao giờ công nhận đến “kiếp sau” hoặc “chuyển kiếp” hoặc một cơ hội thứ hai sau khi chết, như một số tôn giáo đã nắm mắt tin theo. Đừng bao giờ tự lừa dối mình và cố tình lừa dối người khác.Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Ga-la-ti 6:7-8

MỖI NGƯỜI CHÚNG TA CÓ ĐỦ LÝ DO ĐỂ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN GIÁO CHO CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ.

Theo Kinh Thánh quả quyết, Đức Chúa Trời đã hứa chắc như sau:Trong người Giu-đa và người Gờ-réc (cũng có nghĩa đó là người Việt hay người Campuchia, người Stieng, người Koho, người Ê-đê, người Jơrai, người Hre, hay người Hmong vân vân…) không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa Giê-su thì sẽ được cứu.Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? Như có chép rằng: Những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao!Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Ê-phê-sô 2: 4-8Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe mọi câu hỏi của bạn và của gia đình bạn về CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ SAI PHÁI CÁC GIÁO SĨ CHO VIỆT NAM. Chúng ta sẽ cùng nhau làm việc Chúa giao. Chúng ta cần hiệp tác, chúng ta cần có thêm người được tiếp tục đào tạo để ra đi cứu người trong khi còn cơ hội. Chúng tôi đang trông đợi sự đóng góp của chính anh chị em ngay hôm nay.Kính chúc bạn và gia đình ân điển, và bình an.

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

ĐOÀN TRUYỀN GIÁO QUÊ HƯƠNGP.O. Box 570214, Dallas, TX 75357, U.S.A.

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại sau đây: 469-493-2307

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn