Thứ Năm , 28 Tháng Chín 2023
Home / Bài giảng / XÂY DỰNG NHÀ CHÚA

XÂY DỰNG NHÀ CHÚA

XÂY DỰNG NHÀ CHÚA TRONG XA-CHA-RI CHƯƠNG 4

z-1

I/ NHẬP ĐỀ:
Việc phục hồi Giê-ru-sa-lem và tái thiết đền thờ trong thời tiên tri Xa-cha-ri (từ năm 520-518 trước Công Nguyên) để lại cho chúng ta những bài học lịch sử quí báu về việc xây dựng nhà Chúa hiện nay. Nghiên cứu đoạn Kinh Thánh sau đây sẽ cho chúng ta một cái nhìn minh bạch về điều này.

II/ KHAI TRIỂN:
Đối chiếu các bản dịch khác nhau trong Tiếng Anh và Tiếng Việt để làm rõ nghĩa phân đoạn Kinh Thánh này.
1 Đoạn, thiên sứ nói cùng ta trở lại, đánh thức ta, như một người đương ngủ bị người ta đánh thức. 2 Người nói cùng ta rằng: Ngươi thấy gì? Ta đáp rằng: Tôi nhìn xem, kìa một cái chân đèn bằng vàng cả, và một cái chậu trên chót nó, nó có bảy ngọn đèn; có bảy cái ống cho mỗi ngọn đèn ở trên chót nó. 3 Ở kề bên lại có hai cây ô-li-ve, một cây ở bên hữu cái chậu, và một cây ở bên tả.
4 Bấy giờ ta cất tiếng nói cùng thiên sứ đương nói với ta như vầy: Hỡi chúa tôi, những điều nầy là gì? 5 Thiên sứ nói cùng ta đáp rằng: Ngươi không biết những điều nầy là gì sao? Ta nói: Thưa chúa! Tôi không biết. 6 Người đáp lại rằng: Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Xô-rô-ba-bên, rằng: Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. 7 Hỡi núi lớn, ngươi là ai? Ở trước mặt Xô-rô-ba-bên ngươi sẽ trở nên đồng bằng. Nó sẽ đem đá chót ra; sẽ có tiếng kêu rằng: Xin ban ơn, ban ơn cho nó!
8 Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 9 Tay Xô-rô-ba-bên đã lập nền nhà nầy, thì tay nó cũng sẽ làm xong; và ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai ta đến cùng các ngươi. 10 Vì ai là kẻ khinh dể ngày của những điều nhỏ mọn? Bảy con mắt Đức Giê-hô-va trải đi qua lại khắp đất, sẽ vui mà xem thấy dây chuẩn mực ở trong tay Xô-rô-ba-bên.
11 Ta bèn đáp lại cùng người rằng: Hai nhánh ô-li-ve ở bên hữu và bên tả chân đèn là gì? 12 Ta lại cất tiếng nói cùng người lần thứ hai mà rằng: Hai nhánh ô-li-ve ở kề bên hai ống vòi vàng, có dầu vàng chảy ra, là gì? 13 Người đáp rằng: Ngươi không biết những điều đó là gì sao? Ta nói: Thưa chúa, tôi không biết. 14 Người bèn nói rằng: Ấy là hai người chịu xức dầu, đứng bên Chúa của cả đất. (Xa-cha-ri 4)

z-2

1Then the angel who talked with me returned and woke me up, like someone awakened from sleep. 2 He asked me, “What do you see?”
I answered, “I see a solid gold lampstand with a bowl at the top and seven lamps on it, with seven channels to the lamps. 3 Also, there are two olive trees by it, one on the right of the bowl and the other on its left.”
4 I asked the angel who talked with me, “What are these, my lord?”
5 He answered, “Do you not know what these are?”
“No, my lord,” I replied.
6 So he said to me, “This is the word of the LORD to Zerubbabel: ‘Not by might nor by power, but by my Spirit,’ says the LORD Almighty.
7 “What are you, mighty mountain? Before Zerubbabel, you will become level ground. Then he will bring out the capstone to shout of ‘God bless it! God bless it!’”
8 Then the word of the LORD came to me: 9 “The hands of Zerubbabel have laid the foundation of this temple; his hands will also complete it. Then you will know that the LORD Almighty has sent me to you.
10 “Who dares despise the day of small things, since the seven eyes of the LORD that range throughout the earth will rejoice when they see the chosen capstone[a] in the hand of Zerubbabel?”
11 Then I asked the angel, “What are these two olive trees on the right and the left of the lampstand?”
12 Again I asked him, “What are these two olive branches beside the two gold pipes that pour out golden oil?”
13 He replied, “Do you not know what these are?”
“No, my lord,” I said.
14 So he said, “These are the two who are anointed to[b] serve the Lord of all the earth.” (Zec. 4).

images

Những lãnh đạo là người đang xây dựng nhà Chúa phải nắm bắt khải tượng như Xô-rô-ba-bên.

Xây dựng hội thánh của Chúa trên nguyên tắc:
1/ “Không phải bởi quyền thế, cũng không phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta Đức Giê Hô Va phán vậy.” Vì quyền thế đời này sẽ qua đi, năng lực của con người dễ làm cho kiêu ngạo; chỉ có Thần của Chúa mới có sức mạnh tuyệt đối.

2/ Phải có niềm tin: “Tay của Xô rô-ba- bên đã xây nền thì tay của Xô-rô-ba-bên cũng sẽ hoàn thành việc xây dựng.”
Đây là lời hứa không chỉ cho Xô-rô-ba-bên mà cho tất cả những người thực hiện sứ mạng Chúa đã giao phó.

3/ “Những núi lớn trước mặt Xô-rô-ba-bên sẽ bị san phẳng như đồng bằng.”
Những núi lớn tượng trưng cho các trở lực lớn lao trong mục vụ mà người thi hành chức vụ xây dựng nhà Chúa gặp phải, nhưng nếu nắm bắt lời hứa của Chúa, vâng lời và nhờ “Thần của Đức Giê-Hô-Va” thì không có khó khăn nào ngăn trở được chức vụ của tôi tớ Ngài.

4/ Những kẻ coi thường những việc tầm thường, nhỏ mọn của người bắt đầu thi hành chức vụ xây dựng nhà Chúa sẽ vui mừng thấy dây chuẩn mực (capstone) vẫn ở trong tay của Xô-rô-ba-bên là người trung thành vâng giữ những quy định của Chúa trong quá trình xây dựng đền thờ của Chúa.

NGHIÊN CỨU và ĐỐI CHIẾU: 

nivbible
– Từ “capstone” dùng trong câu 7 và câu 10 là một dụng cụ cần thiết trong xây dựng, có nghĩa là dây chuẩn mực/ dây dọi/ dây chì. Tương đương với từ “cân bằng” ngày nay.

Ta lại ngước mắt lên và nhìn xem; kìa, một người cầm dây đo trong tay. Ta bèn nói cùng người rằng: Ông đi đâu? Người đáp rằng: Ta đi đo Giê-ru-sa-lem, để xem bề rộng và bề dài nó là bao nhiêu.
Nầy, thiên sứ đương nói cùng ta bèn đi ra, và một thiên sứ khác đi ra đón người. (Xa-cha-ri 2:1-3)
For who hath despised the day of small things? For they shall rejoice, and shall see the plummet in the hand of Zerubbabel with those seven; they are these eyes of the Lord, which run to and fro through the whole earth (Zec. 4:10)

HỎI VÀ ĐÁP:

HỎI: “Nó sẽ đem đá chót ra; sẽ có tiếng kêu rằng: Xin ban ơn, ban ơn cho nó!” (c.7) Nó ở đây là ai? Đá chót là gì?
ĐÁP: “What are you, mighty mountain? Before Zerubbabel you will become level ground. Then he will bring out the capstone to shouts of ‘God bless it! God bless it!’ Câu này chỉ có một mệnh đề (clause) và một ngữ nguyên mẫu chỉ mục đích (adverb phrase of purpose) có nghĩa là vị thiên sứ đó (he) lấy dây chuẩn mực ra để cầu nguyện chúc phước cho nó (it)
Căn cứ vào bản Kinh Thánh NIV, và mạch văn trong các khải tượng (đoạn 1: 1-3) và ngữ pháp (GRAMMAR) câu này được hiểu là: Thiên sứ nói chuyện với Xa-cha-ri sẽ lấy ra dây chuẩn mực (capstone/ plummet/ plumb-line) để cầu nguyện lớn tiếng: Xin Đức Chúa Trời ban phước cho dây chuẩn mực hai lần; mà bản dịch truyền thống dịch là “đá chót”.
Then he will bring out the capstone to shout out “God bless it, God bless it.”

HỎI: Dây đo (dây chuẩn mực) lúc đầu ở trong tay ai? Sau đó được chuyển qua cho ai?
ĐÁP: Căn cứ vào Xac. 2: 1-2 và Xac. 4: 10. Dây chuẩn mực lúc đầu ở trong tay thiên sứ, sau đó được chuyển qua cho Xô-rô-ba-bên (theo tiền văn và hậu văn) và dây chuẩn mực trong tay Xô-rô-ba-bên (câu 10) được xác định với mạo từ ” the” (definite article) và một tỉnh từ (adjective) “chosen” (đã được lựa chọn từ Đức Chúa Trời và được trao bởi thiên sứ. “When they see the chosen capstone in the hand of Zerubbabel.”

HỎI: “Vì ai là kẻ khinh dể ngày của những điều nhỏ mọn? Bảy con mắt Đức Giê-hô-va trải đi qua lại khắp đất, sẽ vui mà xem thấy dây chuẩn mực ở trong tay Xô-rô-ba-bên.” (c. 10). Bản KT hiệu đính dịch câu này là: “Vì ai là kẻ coi thường các việc nhỏ nhoi trong ngày đầu sẽ vui mừng khi thấy dây chuẩn mực trong tay Xô-rô-ba-bên. Bảy ngọn đèn là mắt Đức Giê hô va soi xét khắp đất.” Bản KT Tiếng Anh, “For who hath despised the day of small things? For they shall rejoice, and shall see the plummet in the hand of Zerubbabel with those seven; they are these eyes of the Lord, which run to and fro through the whole earth” (Zec. 4:10). Ai sẽ vui khi thấy dây chuẩn mực?
ĐÁP:
Chính là “kẻ khinh dể ngày của những điều nhỏ mọn”. Như vậy có thể thấy rằng dựa vào bản kinh văn NIV và việc đối chiếu các bản dịch cũng như nghiên cứu tiền văn, hậu văn và ngữ pháp trong các câu văn mà ý nghĩa của đoạn kinh thánh này đã trở nên sáng tỏ một cách trọn vẹn.

III/ KẾT LUẬN:
Nghiên cứu KT theo quy luật giải kinh đòi hỏi phải đối chiếu các phần Kinh Thánh có liên quan với những bản dịch khác nhau. Và dĩ nhiên phải nối kết thượng hạ văn của phân đoạn KT đó và lưu ý đến ngữ pháp trong bản NIV.
Quí vị là những người được kêu gọi giống như Xô-rô-ba-bên ngày xưa? Chúng ta hãy vững lòng bước theo khải tượng và làm công việc Chúa cách dư dật luôn (1 Côr. 15:58). Thần của Đức Giê-hô-va đang ở với chúng ta. “Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 1:6).

 

ms-na

Mục sư Nguyễn Đức Na
Giáo hội Tin lành Liên Hiệp Toàn Cầu – Việt Nam.
Website: hoitinlanhlienhiep.com

 

Edited by Pastor Hon Pham   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn