Thứ Năm , 30 Tháng Năm 2024
Home / Trang Chủ / Bài Ca Giáng Sinh

Bài Ca Giáng Sinh

CHIA SẺ ĐỨC TIN CỦA TÔI

Nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ,

1 Phi-e-rơ 3:15

Vào ngày Kyle tin nhận Chúa Giê-su, tôi đã hỏi anh ấy lần đầu tiên anh ấy nghĩ rằng Chúa Giê-Su có thể là câu trả lời  cho mọi nan đề là khi nào. Anh ấy trả lời, “tôi nhớ chính xác thời điểm việc ấy xảy ra. Anh và tôi đang chơi gôn  với Ted. Chúng ta đang đi trong sân gôn thì vợ của Ted gọi. Ted trả lời điện thoại. Và tình cờ tôi đã nghe trộm cuộc trò chuyện của họ khi chúng ta cùng đi bộ. Tôi đã rất ngạc nhiên trước phong cách dịu dàng, yêu thương và đầy kiên nhẫn của Ted khi anh ta nói chuyện với vợ mình. Tôi không bao giờ có thể nói chuyện với vợ tôi theo cách đó. Tôi nghĩ: Tại sao Ted có sự khác biệt này? Và hôm đó tôi  hỏi Ted về điều này, dĩ nhiên anh ấy giải thích cho tôi.”

Có lẽ bạn đã nghe thành ngữ này, “Chia sẻ phúc âm bằng đời sống và nếu cần sử dụng lời nói.” và bạn cũng đã biết câu này: “đời sống chúng ta chính là quyển Kinh Thánh mà người khác có thể đọc.” Cả hai câu này đều minh họa cho nét đẹp của nếp sống Cơ đốc trong đời sống Ted. Hãy để Đấng Christ sống bên trong và qua chúng ta. Bất cứ khi nào có ai đó hỏi tại sao bạn khác biệt, lúc đó chúng ta có cơ hội để chia sẻ tin mừng, nói cho người đó biết về Chúa Giê-su.

Cơ đốc nhân phải sống theo một cách khác biệt với người chưa biết Chúa Giê-su để họ có khao khát được biết Ngài.

TÔI CHIA SẺ ĐỨC TIN CỦA TÔI VỚI NGƯỜI KHÁC ĐỂ HOÀN THÀNH MỤC ĐÍCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.

Randy & Rozanne Frazee
Translated by Tuong Vi

 

http://huongdi.today

 

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn