Chủ Nhật , 23 Tháng Một 2022
Home / Tổng hợp / NGƯỜI LÃNH ĐẠO THUỘC LINH

NGƯỜI LÃNH ĐẠO THUỘC LINH

5 For this reason I left you in Crete, that you would set in order what remains. and appoint elders in every city as. I directed you (Tit 1:5) Pick up where Paul left off and organize. churches with elders in each. 12 When I send Artemas or Tychicus to. you, make every effort to come to me. at Nicopolis, for I have decided to spend the winter there. (3:12)  Artemas and Tychicus will replace Titus – temporary assignment as Paul needs Titus elsewhere.  photo: Gortyn, Crete -

Đọc Kinh Thánh: Tít 1: 5-19

Ta đã để con ở lại Cơ-rết là để con chỉnh đốn những việc còn dang dở, và bổ nhiệm các trưởng lão trong mỗi thành như ta đã hướng dẫn con. Trưởng lão phải là người không có gì đáng trách, một chồng một vợ; con cái phải tin Chúa, không bị tố cáo là phóng đãng hay vô kỷ luật. Vì là người quản lý nhà Đức Chúa Trời, giám mục phải không chê trách được, không kiêu căng, nóng tính, nghiện rượu, hung bạo hay tham lợi bất chính; trái lại phải hiếu khách, yêu mến việc thiện, lịch thiệp, chính trực, thánh khiết, tự chủ, giữ vững lời đáng tin cậy đã được dạy dỗ, để có thể dùng giáo lý chân chính mà khuyên nhủ cũng như phản bác những kẻ chống đối.

Câu gốc: Hê-bơ-rơ 13:17a

Hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và thuận phục họ, bởi họ canh giữ linh hồn anh em như người sẽ phải khai trình. Hãy giúp họ vui vẻ làm xong nhiệm vụ mà không phàn nàn, vì điều đó không ích lợi gì cho anh em.

Gần đây, tôi theo dõi và chứng kiến tình hình chính trị của Nước Mỹ và thấy tài năng lãnh đạo cùng đạo đức của Tổng Thống Mỹ đã ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình mọi mặt của cả nước Mỹ. Hãy suy nghĩ đến nước Mỹ trước đây và nước Mỹ bây giờ. Nước Mỹ gần đây đang đi xuống về niềm tin và đạo đức. Nhiều người trẻ đang xa Chúa, xa nhà thờ. Số phận của nước Anh và nước Mỹ ảnh hưởng đến cả thế giới. Đức Chúa Trời điểu khiển cả thế giới. Chúa muốn cứu cả thế giới. Nhưng để cứu thế giới, Chúa đang cứu nước Mỹ. Để cứu nước Mỹ Chúa dấy lên một nhà lãnh đạo giỏi. Người lãnh đạo giỏi không tính tuổi tác. Chúng ta cảm ơn Chúa, nước Mỹ (từ 2016 đến nay) đang có một Tổng Thống kính sợ Chúa. Đây là một Tổng Thống thực sự tin cậy Chúa. Một Tổng Thống cầu nguyện. Một Tổng Thống dạn dĩ xưng danh Chúa ra. Nhờ đó nước Mỹ đang hồi phục sự sự vĩ đại và cường thịnh bậc nhất thế giới. Từ nước Mỹ, thế giới hưởng lợi nhiều điều. Quen thuộc nhất là kỹ thuật, âm nhạc, điện thoại, phim ảnh, TV, computers, thể thao, máy bay, ngân hàng, giáo dục đại học, hàng không mẫu hạm, hỏa tiển, các mạng xã hội như Google, Youtube, Facebooks… cả thế giới đều biết. Mấy năm nay nước Mỹ đang là nước có trữ lượng xâng dầu và năng lượng bậc nhất thế giới, có dư dùng và có xuất khẩu.  Cả quân sự và kinh tế nước Mỹ vẫn luôn đứng đầu thế giới. Nông nghiệp Mỹ sản xuất cũng có dư dùng và có thể nuôi nỗi cả thế giới trong 60 ngày.

Từ gia đình đến quốc gia, ở đâu cũng cần có người lãnh đạo tài ba, cương quyết.

Lịch sử loài người trong thời Cựu Ước, chúng ta thấy đất nước Do Thái có các vua thiện và vua ác. Thời có vua thiện thì nước thịnh, thời có vua ác thì nước suy. Chúa không bỏ nước Do Thái, Chúa cũng không bỏ nước Mỹ. Chúa vẫn đang điều khiển thế giới. Từ xưa đến nay và mãi mãi, Chúa vẫn y nguyên.

Trong các Hội Thánh cũng vậy.

“Có một người do Đức Chúa Trời sai đến, tên là Giăng.”

“Có một Mục Sư do Đức Chúa Trời sai đến Hội Thánh, tên là …”

Mục sư không chỉ là người được mời đến để chịu trách nhiệm điều hành một tổ chức nhưng là người giữ vai trò quan trọng trong việc chăn bầy, dạy dỗ, trang bị và làm gương cho các tín hữu.

Các Mục Sư là người lãnh đạo tinh thần. Người lãnh đạo Hội Thánh do Chúa lập lên.

  1. Người lãnh đạo là người chăn bầy

Tác giả sách Hê-bơ-rơ khuyên tín hữu hãy vâng phục các nhà lãnh đạo “vì họ đang chăm sóc linh hồn của anh em” (Heb. 13:17). Có nhiệm vụ nào lớn và kinh sợ hơn nhiệm vụ nầy không? Trách nhiệm lớn của người chăn bầy là bảo đảm cho những người đang được chăm sóc sẽ có mối liên hệ khỏe mạnh với Đức Chúa Trời. Công việc chính của người chân bầy là làm hết sức mình để đưa bầy chiên đến gần Đấng chăn bầy.

Người chăn bầy không chỉ nuôi ăn đủ cho bầy, lãnh đạo bầy nhưng còn biết bảo vệ bầy.

Trong Công Vụ 20, sứ đồ Phao-lô có cảnh báo các trưởng lão ở Ê-phê-sô rằng,

“Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi, sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu”.

Muông sói đây là ai? Đây là những giáo sư giả, những nhà lãnh đạo chỉ có khẩu tài nhưng có đời sống giả hình, những người làm tôn giáo.

Phi-e-rơ là người chăn bầy giỏi. Ông đã được chính Chúa Giê-su giao phó nhiệm vụ, “Hãy chăn chiên ta!” Trong thư tín của mình, Phi-e-rơ đã viết,

“Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em; làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy. Khi Đấng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo.’ (1 Phi 5: 1-3).

lead

  1. Người lãnh đạo là người thầy

Dân chúng Á Châu luôn kính trọng ông thầy. Chúa Giê-su được xưng là Ra-bi (nghĩa là Thầy).

“Nhứt tự vi sư, bán tự vi sư.”

“Không thầy đố mấy làm nên.”

“Mồng một tết cha, mùng hai tết mẹ, mồng ba tết thầy.”

“Con ơi ghi nhớ lời này:

Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy chớ quên.”

Người lãnh đạo là người thầy giáo dạy dỗ lời của Chúa. Kinh Thánh là tiêu chuẩn cho đời sống và sự tin kính (2 Phi 1:3). Người thầy dạy Lời Chúa phải có đủ ân tứ và được đào tạo đủ để ngay thẳng giảng dạy lời Chúa (2 Tim 2:15). Lẽ thật luôn luôn bị tấn công. Giáo sư giả và giáo lý giả đang lảng vảng bên ngoài và bên trong Hội Thánh. Sứ đồ Phao-lô có nhắc cho Ti-mô-thê đích danh giáo sư giả nầy, “và lời nói của họ như chùm bao ăn lan. Hy-mê-nê và Phi-lết thật như thế, họ xây bỏ lẽ thật; nói rằng sự sống lại đã đến rồi, mà phá đổ đức tin của một vài người cách như vậy” (2 Tim 2:18). Điều nầy cho thấy có Hội Thánh đã bỏ lời dạy của các sứ đồ và đi theo tin lành khác. Đó cũng là lý do Phao-lô đã sai Ti-mô-thê đến Ê-phê-sô. Nhưng Phao-lô không chỉ sai Ti-mô-thê đến Ê-phê-sô và Tít đến đảo Crete, ông còn viết thư gởi kèm theo họ đến với các Hội Thánh để bảo vệ chân lý của Phúc Âm. Cũng trong sự kêu gọi nầy, các lãnh đạo Hội Thánh đã được giao phó trách nhiệm như sau:

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì tôi đã ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta, tôi tưởng phải làm điều đó, để khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến, là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi. Vì có mấy kẻ kia lẻn vào trong vòng chúng ta, là những kẻ bị định đoán phạt từ lâu rồi, kẻ chẳng tin kính đổi ơn Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tà ác, chối Đấng Chủ tể và Chúa có một của chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ” (Giu-đe 3-4).

“Vì người giám mục làm kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được. Chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, nghiền rượu, hung tàn, tham lợi; nhưng phải hay tiếp đãi khách, bạn với người hiền, khôn ngoan, công bình, thánh sạch, tiết độ, hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả” (Tít 1:7-9).

  1. Người lãnh đạo là người trang bị

Sứ đồ Phao-lô cho biết Chúa ban các ân tứ cho Hội Thánh, bao gồm “sứ đồ, tiên tri, thầy giảng, mục sư-giáo sư” (Ê-phê-sô 4:11). Các lãnh đạo nầy được Chúa ban để “trang bị các thành đồ làm tròn chức vụ, để xây dựng vững mạnh thân thể của Đấng Christ” (4:12). Người lãnh đạo cần trang bị cho các thánh đồ biết làm trọn chức vụ và giúp Hội Thánh trưởng thành trong đức tin.

Không có người trang bị, tín hữu các hội Thánh sẽ như “trẻ con, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc…” (Êph. 4:14). Chúa muốn các Hội Thánh ổn định và trưởng thành.  Hội Thánh cần người lãnh đạo vững vàng.

  1. Người lãnh đạo là người làm gương

Vì người lãnh đạo phải làm gương tốt cho cả bầy và cả xã hội nên người lãnh đạo có trách nhiệm lớn. Lời chứng của người lãnh đạo có thể làm lợi nhưng cũng có thể làm hại cho lý tưởng của Đấng Christ và Hội Thánh. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên các trưởng lão hãy “làm gương cho cả bầy” (1 Phi 5:3). Tác giả sách Hê-bơ-rơ khuyên đọc giả hãy, “bắt chước đức tin của người lãnh đạo” (Heb 13:7). Người lãnh đạo Hội Thánh không chỉ làm gương cho bầy chiên, cho gia đình mình, nhưng còn cho xã hội bên ngoài nữa.

“Người giám mục lại phải được người ngoại làm chứng tốt cho, kẻo bị sỉ nhục và mắc bẫy ma quỉ” (1 Tim 3:7). Hãy nghĩ đến chỗ đứng và bộ mặt của Hội Thánh trước xã hội, trước dân tộc.

Vai trò của người lãnh đạo rất quan trọng đối với Hội Thánh, và nước Trời.

Tôi thích hình ảnh của Mục Sư Billy Graham là người khởi đầu tốt và kết thúc đẹp.

Tôi thích Mục Sư Rick Warren là một Mục Sư của những Mục Sư. Ông là gương mẫu của các Mục sư.

Tôi thích Tác giả Warren R. Wiersbe là nhà giải kinh và Mục Sư giảng Kinh Thánh sâu sắc và đầy đủ mà tôi ưa thích.

Tôi thích Mục Sư Phan Thanh Bình, 90 tuổi vẫn còn viết sách tiếng Việt.

Với tư cách tín hữu, bạn suy nghĩ gì?

Với tư cách Mục sư hay người lãnh đạo Hội Thánh, bạn nghĩ gì?

Bạn thấy mình có trách nhiệm gì và bạn sẽ quyết định làm gì, thay đổi gì hôm nay?

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn