Thứ Năm , 30 Tháng Năm 2024
Home / THẦY ƠI / Trả Lời Các Câu Hỏi Về Thuyết Tiến Hóa

Trả Lời Các Câu Hỏi Về Thuyết Tiến Hóa

EVOLUTION AND CHRISTIANITY
THUYẾT TIẾN HÓA VÀ GIÁO LÝ CƠ ĐỐC
Hỏi: Thuyết tiến hóa là gì?
Đáp: Thuyết tiến hóa có nghĩa là tiến trình thay đổi trải qua một thời gian dài. Tuy nhiên theo cách thông thường nhất từ tiến hóa được dùng để ám chỉ đến sự hình thành và phát triển sự sống trên trái đất. Ý tưởng cho rằng tất cả các sinh vật sống được tiến hóa từ những sinh vật đơn giản và phát triển thành thành mọi loài khác chúng ta thấy trên trái đất ngày hôm nay được gọi là thuyết tiến hóa. Qui trình cho lý thuyết này được xúc tiến phải trải qua nhiều thời đại. Từ tiến hóa đứng một mình đôi khi cũng được dùng để đề cập đến thuyết tiến hóa.
Hỏi: Cái được gọi là thuyết tiến hóa có nghĩa gì? Điều gì được gọi là một lý thuyết?
Đáp: Định nghĩa đơn giản nhất của lý thuyết là một ý tưởng chưa được chứng minh nhưng nó có ý định giải thích một số điều. Ví dụ, tất cả chúng ta đều nhìn thấy ánh sáng, tuy nhiên từ trước tới nay đã có ai giải thích một cách chính xác ánh sáng là gì? Trong suốt nhiều năm đã có nhiều lý thuyết khác nhau giải thích ánh sáng, nhưng các lý thuyết trước đây bị vứt bỏ khi có một lý thuyết mới hơn phát triển. Một lý thuyết có vẻ dường như hợp lý có thể được chấp nhận một cách rộng rãi. Dù cho nó được hỗ trợ qua các bằng chứng, thì nó cũng không đủ để nói lên một sự thật. Lý thuyết chỉ có thể giải thích nhưng không thể chứng minh nó. Một minh họa cho điều này có thể được tìm thấy trong kiến thức của chúng ta là hệ mặt trời. Trải qua nhiều thế kỷ, mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao được người ta tin rằng chúng nó xoay quanh trái đất. Vào những năm đó lý thuyết này có vẻ hợp lý. Nó được đông đảo mọi người chấp nhận và được dạy ở các trường học như là một sự thật hiển nhiên. Ngày nay chúng ta biết rằng lý thuyết đó mà một thời đã được người ta chấp nhận không còn đúng nữa. Chỉ định nghĩa một lý thuyết thì không thể chứng minh nó là một sự thật.
Hỏi: Bạn đang nói rằng thuyết tiến hóa không thể chứng minh?
Đáp: Vâng, cũng có thể nói rằng nó sẽ không được gọi là một học thuyết. Bởi vì nó không thể chứng minh, và cũng không có ai ở đó để quan sát nó xảy ra và cũng không có bất kỳ một thực nghiệm nào được làm để biểu hiện nó ra.
Hỏi: Có thể chọn những cách giải thích khác cho sự hình thành và phát triển của sự sống?
Đáp: Vâng, cách giải thích khác đó là Kinh Thánh. Bản thân nó tự công bố đó là Lời Đức Chúa Trời. Nó cho chúng ta biết vũ trụ và sự sống được hình thành qua sự sáng tạo đặc biệt của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa rằng Đức Chúa Trời là Đấng đời đời và đầy quyền năng. Toàn thể vũ trụ được hình thành và tồn tại đó là bởi hành động của ý muốn Ngài.
Hỏi: Có phải sự sáng tạo cũng chỉ là một lý thuyết?
Đáp: Sự sáng tạo cũng có thể được gọi là một học thuyết giống như những tiêu chí đánh giá dành cho thuyết tiến hóa. Nó giải thích một số điều, tuy nhiên nó không thể được chứng minh một cách khoa học. Không có thí nghiệm nào được làm từ con người để chứng minh sự sáng tạo. Không ai có ở đó để quan sát khi sự sáng tạo xảy ra, ngoại trừ Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo, cũng là Đấng phán bảo với chúng ta qua Kinh Thánh sự sáng tạo đã xảy ra như thế nào. Điều này tùy thuộc vào chúng ta tin hay không tin những gì Đấng Tạo Hóa đã phán. Đây là vấn đề của đức tin.
Hỏi: Đức tin có nghĩa gì?
Đáp: Đức tin là tin vào một số điều mà chúng ta không thấy hay kinh nghiệm, hoặc là không có bằng chứng. Khi có bằng chứng thì đức tin cũng không cần thiết. Ví dụ chúng ta có đức tin mặt trời mọc vào buổi sáng. Chúng ta không biết điều này có phải là sự thật hay không, nhưng chúng ta tin nó. Tuy nhiên chúng ta không cần có đức tin để tin rằng mặt trời có xuất hiện ngày hôm qua. Những gì đã xảy ra ngày hôm qua là một sự thật. Tất cả chúng ta có mặt ở đó và chúng ta biết nó xảy ra. Chúng ta đã quan sát nó.
Hỏi: Cần có đức tin để tin vào thuyết tiến hóa?
Đáp: Vâng, đức tin là tin vào một số điều mà không thể chứng minh. Khi chúng ta nói về chủ đề này thì ngôn ngữ chính chúng ta dùng để bày tỏ nó chính là vấn đề của đức tin. Chúng ta có thể nói: “Tôi tin vào thuyết tiến hóa” hoặc “tôi tin vào sự sáng tạo”.
Hỏi: Tất cả các khoa học gia không tin vào thuyết tiến hóa?
Đáp: Không phải. Có nhiều khoa học gia tin vào sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, không tin vào thuyết tiến hóa.
Hỏi: Không có bằng chứng của thuyết tiến hóa? Khoa học không chứng minh được những bằng chứng của thuyết tiến hóa là sự thật?
Đáp: Không cần thiết. Các khoa học gia mà tin vào sự sáng tạo cũng nhìn vào những bằng chứng tương tự như những người tin vào thuyết tiến hóa, nhưng họ đi đến những kết luận khác nhau. Mỗi nhóm đánh giá các bằng chứng tương tự nhưng giải thích các bằng chứng đó khác nhau. Cũng có những khoa học gia nhiệt thành đứng về phía những người theo thuyết tiến hóa thừa nhận rằng thuyết tiến hóa là vấn đề của đức tin mà chính họ đã chọn lựa. Vì thế họ nhận biết thực sự nó là đức tin. Câu trích dẫn sau đây là một ví dụ: Thuyết tiến hóa chưa chứng minh được và không thể chứng minh. Chúng ta tin nó bởi vì chúng ta chỉ có một trong hai sự lựa chọn. Mà thuyết sáng tạo là điều không thể nghĩ ra được” (Arthur Keiyth).
Hỏi: Vấn đề ở đây là: Tôi tin cái gì?
Đáp: Hoàn toàn đúng, bởi vì niềm tin của chúng ta xác định hành động của chúng ta. Trải qua hàng thế kỷ trong quá khứ người ta tin trái đất phẳng. Niềm tin này ảnh hưởng đến hành động của họ. Họ sợ phải đi thuyền buồm ra khơi xa khuất tầm nhìn với đất liền. Cũng vậy, niềm tin phổ quát của chúng ta vẫn còn thuộc về ngày mai. Nếu bạn bị thuyết phục và tin một điều gì đó, rồi một ngày nào đó trong tương lai bạn khám phá một sự thật không giống với những gì bạn tin. Và ngày đó lại là ngày cuối cùng bạn sống trên đất này thì câu chuyện của bạn sẽ ra sao? Bạn có muốn sống ngày hôm nay khác biệt hơn những ngày khác trong quá khứ hay không?
Hỏi:Những tổn hại nào sẽ đến khi tin vào thuyết tiến hóa?
Đáp: Thuyết tiến hóa làm cho Đức Chúa Trời trở nên không cần thiết. Nó tạo nên một xã hội mà ở đó người ta vứt bỏ ý niệm là có một Đức Chúa Trời. Khi chúng ta bỏ qua ý niệm về Đấng tối cao, chúng ta cũng bỏ qua uy quyền đạo đức cao nhất. Nếu không có một Đức Chúa Trời dạy bảo con người về những điều đúng và sai, khi đó con người được tự do trong những quyết định cá nhân. Xuyên suốt chiều dài lịch sử của con người, chúng ta thấy hậu quả đau đớn khi con người sống và làm theo những tiêu chuẩn bản ngã trung tâm của họ.
Hỏi: Có phải cơ đốc nhân tin cả hai: Kinh Thánh và thuyết tiến hóa?
Đáp: Cơ đốc nhân chỉ tin vào Lời của Đức chúa Trời.
Hỏi: Có lẽ Đức Chúa Trời dùng thuyết tiến hóa như là phương pháp sáng tạo của Ngài. Nếu Ngài là Đấng có đầy quyền năng như Kinh Thánh đã công bố, Ngài không thể làm nên mọi vật bằng phương tiện của thuyết tiến hóa hay sao?
Đáp: Đức Chúa Trời có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào Ngài chọn lựa. Nhưng vấn đề ở đây là: Phương pháp nào Đức Chúa Trời bảo rằng Ngài sẽ sử dụng? Hai chương đầu tiên của Kinh Thánh đưa ra câu trả lời này.
Hỏi: Một số cơ đốc nhân nói rằng Đức Chúa Trời đã không giải thích thuyết tiến hóa, bởi vì con người của những thời đại trước không thể hiểu nó. Và đó là lý do tại sao hai chương đầu của sách Sáng thế ký nói lên những gì Đức Chúa Trời làm. Điều đó như thế nào?
Đáp: Nếu chúng ta chấp nhận phạm vi của sự tranh luận, chúng ta đang nói lên điều cốt yếu, đó là Đức Chúa Trời đã không nói cho chúng ta biết sự thật. Tuy nhiên Kinh Thánh không chỉ bày tỏ Đức Chúa Trời yêu mến sự thật, nhưng Ngài thực sự là lẽ thật (Giăng 14:6). Kinh Thánh cũng nói rằng Đức Chúa Trời không thể nói dối! (Tít 1:2). Ngài không thể nói dối bởi vì chính Ngài là lẽ thật. Một trong mười điều răn đó là: “Ngươi chớ làm chứng dối” (Xuất Ê-díp-tô-ký 20:16). Có hợp lý không khi Đức Chúa Trời đưa cho chúng ta một tiêu chuẩn đạo đức cao hơn chính Ngài?
Hỏi: Chính Kinh Thánh cũng nói ở một chỗ nào đó rằng một ngày và một ngàn năm là tương tự đối với Đức Chúa Trời. Như vậy có phải nó mang thuyết tiến hóa và sách Sáng thế ký lại với nhau?
Đáp: Không phải như vậy. Câu đó được tìm thấy trong 2 Phi-e-rơ 3:8, “Nhưng đừng quên điều này, anh chị em yêu dấu: Đối với Chúa một ngày như ngàn năm và ngàn năm như một ngày”. Câu này không nói với chúng ta rằng một ngày và một ngàn năm là tương tự. Nhưng nó bày tỏ rằng Đức Chúa Trời không kinh nghiệm thời gian giống như con người. Tuy nhiên nếu Đức Chúa Trời đã dùng sáu ngàn năm để sáng tạo, hoặc sáu tỉ năm hay là sáu trăm tỉ năm thì tại sao Ngài không đơn giản nói điều đó cho chúng ta biết? Thay vì vậy Kinh Thánh ký thuật lại Đức Chúa Trời đã sáng tạo nên vạn vật trong sáu ngày, và nhấn mạnh điều này trong các câu sau: “…vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhất (hay ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, vân vân) (Sáng hế ký 1:5, 8,13,19, 23, 31).
Một lời chứng cá nhân
Mặc dù tôi tin vào sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, thì trước đây đã một lần tôi nhiệt thành tin vào thuyết tiến hóa. Tôi tin thuyết tiến hóa vì một lý do chung mà hầu hết mọi người đều tin. Đó là vì tôi đã từng nghe về nó và được dạy dỗ như vậy. Trong xã hội chúng ta có một sự thúc ép to lớn và bị kể là không thông minh khi tin vào sự sáng tạo theo Kinh Thánh. Đó là một thành kiến mang tính chống đối Kinh Thánh. Trong cộng đồng các khoa học gia và những người tri thức thường có khuynh hướng chống lại các bạn đồng sự là những người chọn lựa tin vào sự sáng tạo.
Tôi đã đi đến một chỗ trong đời sống, tại đó tôi buộc phải xem xét lại những vấn đề này. Trong khi tìm kiếm Đức Chúa Trời cách cá nhân, tôi đi đến nhận thức rằng nếu tiếp tục tin vào thuyết tiến hóa sẽ làm xói mòn niềm tin vào Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời. Thuyết tiến hóa và sự sáng tạo theo Kinh Thánh xung khắc với nhau. Một trong hai cái này phải được sửa đổi lại. Đây không phải là vấn đề cho sự tham khảo cá nhân. Tôi muốn biết chính LẼ THẬT. Sau một thời gian ngắn cầu nguyện và tìm kiếm lẽ thật và bất cứ cái gì có thể là lẽ thật, tôi nhận ra rằng tất cả các cấu trúc phức tạp của thuyết tiến hóa trong tâm trí tôi đã bị rửa sạch giống như cát trôi đi trong một trận lụt. Tôi cảm thấy được giải phóng. Ngày xưa tôi giống như một đứa trẻ được cho ăn bằng thìa. Rõ ràng là những gì tôi học ở nhà trường về thuyết tiến hóa không có một chút nào lẽ thật.
Tôi mời bạn hãy suy nghĩ về Kinh Thánh và Đức Chúa Trời của Kinh Thánh. Kinh Thánh không được viết ra để dạy khoa học, nhưng điều này không có nghĩa là khoa học không đúng. Khoa học cung cấp nhiều hơn những thông tin của lịch sử. Còn Kinh Thánh cung ứng những câu trả lời cho những vấn đề của đời sống. Nó cho chúng ta biết sự sống trên trái đất bắt đầu như thế nào, và bằng cách nào sự sống đó sẽ kết thúc. Nó không chỉ quan sát những bất hạnh, khổ đau, sự chết liên quan đến đời sống con người mà nó còn giải thích tại sao những điều này xảy ra. Và nó cung ứng thuốc giải độc, biện pháp cứu chữa những nan đề cho những ai chọn lựa nó.
Kinh Thánh không chỉ giới thiệu cho chúng ta biết Đức Chúa Trời, nó còn giải thích về Ngài cho chúng ta, và cho chúng ta biết làm cách nào mà chúng ta có thể đứng vững ở trong Ngài. Nó cho chúng ta biết những gì Đức Chúa Trời trông chờ nơi chúng ta, và phương pháp nào chúng ta có thể hoàn thành được ý muốn của Ngài. Cuối cùng Kinh Thánh cho chúng biết về một hy vọng và một sự phán xét cuối cùng không thể tin được. Đây là hai kết quả cho những gì chúng ta chọn lựa để tin trong cuộc đời này. Bạn sẽ tin vào Đức Chúa Trời hay bạn tin vào con người?
Dewitt Steele.
Translated by Admin
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn