Thứ Bảy , 22 Tháng Một 2022
Home / Tag Archives: BIỆN GIÁO (page 30)

Tag Archives: BIỆN GIÁO

Kẻ Thuộc Về Ma Quỉ

LIFE SENTENCES Warren W. Wiersbe   Những Nhân Cách trong Kinh Thánh và Bài Học cho chúng ta hôm nay CA-IN “Chớ làm như Ca-in, là kẻ thuộc về ma quỉ…” 1 Giăng 3:12 A-đam và Ê-va bị đuổi vĩnh viễn ra khỏi vườn Ê-đen, và tiếp tục cuộc sống hôn ...

Xem thêm »

Tính Không Sai Lạc Và Lịch Sử

Kinh Thánh Và Tính Không Sai Lạc Suy luận về tính không sai lạc Như chúng ta đã nhận thấy ở trên, phẩm chất đầu tiên của tính không sai lạc đó là nó chỉ áp dụng cho các bản gốc của Kinh Thánh. Chúng ta không sở hữu các ...

Xem thêm »

Kinh Thánh Và Tính Không Sai Lạc

Quyển Sách Được Linh Cảm Những người gần gủi với bản văn nhất Những Cơ Đốc Nhân đầu tiên đã tin quyết vào bản chất thiên thượng cùng thẩm quyền của Kinh Thánh. Họ biết rõ rằng Kinh Thánh là lời thẩm quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Chẳng ...

Xem thêm »

Đấng Christ Sống Trong Chúng Ta

Nhận Biết Đức Chúa Trời Cách Cá Nhân Khi tiếp nhận Christ làm Cứu Chúa, sự chết của Ngài trên thập tự giá trở nên sự chết trong con người cũ của chúng ta. Lúc này sự sống của Đấng Christ trở nên sự sống mới trong chúng ta. Bí ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn