Thứ Năm , 30 Tháng Năm 2024
Home / Thư chủ nhiệm

Thư chủ nhiệm

Thư chủ nhiệm

Chủ Nghĩa Hiện Sinh Là Gì?

https://www.gotquestions.org/Viet Chủ nghĩa hiện sinh không hẳn là một hệ thống triết học chính thức như là một định hướng chung cho các vấn đề triết học. Nó được phổ biến rộng rãi nhất ở Châu Âu vào đầu thế kỉ 20. Đó là một phản ứng đối với sự ...

Xem thêm »

Người Trồng Kẻ Tưới

Nhấp chuột máy tính vào nút tam giác (Play) ở trên để nghe: Cây nho là hình ảnh quen thuộc của Y-sơ-ra-ên trong Thi thiên và các sách Tiên tri. (Thi thiên 80:8-16; Giê-rê-mi 5:10; 12:10; Ê-xê-chi-ên 15:1-8; Ô-sê 10:1). Đức Chúa Trời phán cùng dân sự Ngài, “Ta đã ...

Xem thêm »

Sống Đạo Mỗi Ngày

SỰ MỀM MẠI/DỊU DÀNG/LỊCH THIỆP Đa-vít và các tôi tớ người cứ đi; còn Si-mê-i đi theo hông núi, đối ngang Đa-vít. Người vừa đi vừa rủa sả Đa-vít, ném đá người, và hất bụi lên. 2 Sa-mu-ên 16:13 Cô ở hàng đầu tiên của phần “da màu” ngay giữa ...

Xem thêm »

Hãy Tỉnh Thức

Mỗi người Việt tin Chúa trước, hãy tỉnh thức. Tôi tin rằng ngày nay nếu mỗi người tín hữu trong các Hội Thánh của chúng ta thực sự tin Chúa, tin Kinh Thánh, tỉnh thức nhìn thấy tình hình, biết tính của Chúa, mang tâm tình thương xót vị tha ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn