Thứ Sáu , 29 Tháng Chín 2023
Home / Thư chủ nhiệm / Hãy Tỉnh Thức

Hãy Tỉnh Thức

Mỗi người Việt tin Chúa trước, hãy tỉnh thức.
Tôi tin rằng ngày nay nếu mỗi người tín hữu trong các Hội Thánh của chúng ta thực sự tin Chúa, tin Kinh Thánh, tỉnh thức nhìn thấy tình hình, biết tính của Chúa, mang tâm tình thương xót vị tha của Chúa, tin cậy vâng lời Chúa ra đi mở miệng làm chứng tin lành cho người khác trong quyền năng thúc giục của Chúa Thánh Linh, đồng bào Việt Nam sẽ “quay lại ăn năn và đặt đức tin nương nhờ nơi Chúa Giê-su.” Đức Chúa Trời sẽ làm ơn và tha thứ cho người Việt Nam. Đó là niềm hy vọng của chúng ta.
Tôi còn được an ủi nơi Kinh Thánh về lời hứa của Đức Chúa Trời:
“Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. (1 Phi-e-rơ 3:9)
Chúng ta còn một hy vọng nữa khi chú tâm tìm cách giúp người Việt đọc Kinh Thánh và nghe được sứ điệp cứu rỗi tin lành. Bởi vì đức tin đến bởi sự người ta nghe mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.
“Nhưng nói làm sao? Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi. Ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. 9 Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-su ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; 10 vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. 11 Vả, Kinh thánh nói rằng: Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. 12 Trong người Giu-đa và người Gờ-réc không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. 13 Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. 14 Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao? 15 Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? Như có chép rằng: Những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao! 16 Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu; vì Ê-sai có nói rằng: Lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng? 17 Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng” (Rô-ma 10: 8-17).
Từ đầu đến cuối sự cứu rỗi chỉ bởi đức tin mà thôi. Đức tin đặt đúng đối tượng của đức tin. Điều ngăn trở duy nhất to lớn khiến bạn không đến với Chúa được là gì bạn có biết không? Đó là tôn giáo, đó là việc làm. Đó là những việc làm lành của tội nhân. Không, đừng lầm tưởng nữa. Đức Chúa Trời không hài lòng với việc làm lành của bạn đâu, Ngài chỉ hài lòng với việc lành của Con Một Ngài, là Đức Chúa Giê-su. Kinh Thánh khẳng định: “Không đổ huyết thì không có sự tha thứ.” Có bao giờ bạn sẵn sàng bị đổ huyết vì tội của bạn chưa? Chỉ một mình Chúa Giê-su chịu đổ huyết vì bạn. Đức Chúa Trời đã chấp nhận sự hy sinh của Con Ngài. Bạn thấy chưa đủ hay sao?

Mục sư Nguyễn Văn Huệ

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn