Chủ Nhật , 21 Tháng Bảy 2024
Home / Thư chủ nhiệm / Những Câu Hỏi Cần Được Trả Lời

Những Câu Hỏi Cần Được Trả Lời

Giáo sư Đại Học Oxford nổi tiếng của Anh Quốc, ông C. S. Lewis đã viết, “Tại sao bây giờ lại có mọi sự thay vì không có gì hết? Nếu không có gì hết thì bây giờ cũng không có gì hết.” (“There was never a time when nothing existed; other wise nothing would exist now”).
Ông cũng nói rằng, “Tôi tin đạo Chúa giống như tôi tin mặt trời, không chỉ vì tôi thấy mặt trời nhưng nhờ mặt trời mà tôi thấy mọi sự.”
Mục Sư nổi tiếng người Mỹ, ông A. W. Tozer, cũng là một tác giả được nhiều người trưng dẫn thì nói, “Ý nghĩ đầu tiên của một người về Đức Chúa Trời là điều quan trọng nhất đối với người đó.”
Mục Sư Michael Green, là một tác giả người Anh mà tôi ưa thích. Ông chuyên viết về những đề tài thần học truyền giáo mà tôi quan tâm. Trong quyển One To One: How To Share Your Faith With a Friend, 1995, ông có viết, “Một Thế Giới Không Có Đức Chúa Trời… là một thế giới không có tình yêu, không có các giá trị, không có ý nghĩa, không có tự do, không có thành đạt, không có lẽ thật và không có hy vọng.”
Một tác giả khác, Dan DeHan đã viết, “Tại sao Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta? Để thông công với chúng ta. Tại sao Đấng Christ đã đến quả đất? Để khôi phục mối thông công đã bị gãy đổ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời.”
Sự Vinh Hiển Cao Cả Vĩ Đại của Đức Chúa Trời.
Sự Giá Trị của Một Linh Hồn.
Sự Thật Có Loài Người Vì Có Đức Chúa Trời.
Chúng Ta Biết Đức Chúa Trời Nhờ Chúa Giê-su, Con Một Đức Chúa Trời.
Đây là những chủ đề quan trọng đáng suy nghĩ.
Có bao giờ bạn chợt nghĩ đến quan điểm của người Việt về “Ông Trời” không?
Có bao giờ bạn nghĩ đến sự thật nếu hôm nay qua đời bạn sẽ đi về đâu không?
Bạn đang có tình yêu, có gia đình, có quê hương, có tiếng nói, có cầu nguyện, có Kinh Thánh, có ý nghĩa, có tự do, có sự sống, có lương tâm, có hy vọng … là bạn biết có Đức Chúa Trời.
Trong Cựu Ước, tiên tri Giê-rê-mi đã tuyên bố, “Đức Chúa Trời phán như vầy: Người khôn chớ khoe sự khôn mình; người mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình; Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Chúa Trời, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất; vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy. (Giê-rê-mi 9 :23-24)
“Vì ta ưa sự nhân từ mà không ưa của lễ, ưa sự nhìn biết Đức Chúa Trời hơn là ưa của lễ thiêu.” (Ô-sê 6:6). Chúa thích sự thật lòng, không thích sự giả hình.
Phao-lô vốn là thánh nhân đã theo Chúa hơn 30 năm, thế mà ông luôn luôn nói, “Tôi muốn biết Chúa hơn.” Được làm học trò của Phao-lô sẽ xứng đáng biết bao?
Bạn có muốn biết Chúa là ai, Chúa đã làm gì cho chúng ta và Chúa muốn chúng ta làm gì hay không?
Muốn biết Chúa hãy bắt đầu với sự vinh hiển của Chúa. Cần cả cõi vĩnh hằng để tìm biết về sự vinh hiển không thể dò của Chúa. Sự vinh hiển là bản thể của Chúa và thuộc tánh của Chúa. Kinh Thánh bắt đầu và kết thúc với sự vinh hiển của Chúa.
Sự sáng tạo tỏ bày sự vinh hiển Chúa. Bầu trời bày tỏ sự vinh hiển của Chúa. Tôi thích tìm hiểu về sự to lớn kinh khủng của vũ trụ. Các nhà thiên văn học cho biết sự hiện diện của các ngôi sao xa xôi trong vũ trụ. Có một sao gọi là Betelguese. Nó ở cách xa quả đất đến 527 năm ánh sáng. Ánh sáng chiếu nhanh với tốc độ 186,000 dặm một giây và mất đến 527 năm để từ quả đất đến được ngôi sao nầy bằng tốc độ ánh sáng.
Đức Chúa Trời sáng tạo cả vũ trụ. Vậy mà Ngài dành ưu tiên đặc biệt cho quả đất nầy. Tại sao? Tại vì trên quả đất có những con người mang hình ảnh của Đức Chúa Trời. Những con người kỳ diệu có trí óc, tình cảm và ý chí. Trong lòng mỗi người có khát vọng vĩnh cửu. Mỗi người là một linh hồn vĩnh cửu. Chúng ta là những linh hồn có thân thể, như bạn và tôi. Chúng ta có thể hãnh diện tuyên bố rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người. Ngài là Đấng Tạo Hóa của tôi. Ngài không bỏ loài người. Ngài hứa sẽ chẳng lìa chúng ta, chẳng bỏ chúng ta.
Đức Chúa Trời là Đấng hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời không hề thay đổi.
Sứ đồ Phao-lô khi viết thư cho dân chúng ở thành Cô-rinh-tô đã nói, “Nếu chúng ta chỉ có hy vọng trong Đấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết.”
Sứ đồ Phao-lô còn thách thức, “Nếu kẻ chết chẳng sống lại, thì hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết!”
Tại sao có thế giới thay vì không có gì hết?
Tại sao thế giới có loài người?
Tại sao có các dân tộc với màu da và tiếng nói khác nhau?
Tại sao loài người có quá nhiều bất hạnh, bất công?
Tại sao người ác vẫn thành công? Người lành vẫn chịu khổ?
Tại sao người mạnh cứ hà hiếp người yếu?
Tại sao có đau khổ?
Tại sao có bệnh tật?
Tại sao có sự chết?
Tôi sống trên đời nầy để làm gì?
Tôi từ đâu đến và tôi sẽ đi đâu?
Và bao nhiêu vấn nạn khác không ai có thể trả lời chỉ bằng sự khôn ngoan riêng của mình.
Giống như có người nói, “Bạn không thể chứng minh có Đức Chúa Trời và bạn cũng không thể chứng minh không có Đức Chúa Trời.”
Tôn giáo, truyền thống, giáo dục, triết lý và mọi giải pháp của loài người không giải đáp được.
Có nan đề chắc có nguyên nhân, có nguyên nhân chắc có giải pháp.
Giải pháp không thể đến từ loài người. Giải pháp cho loài người phải đến từ Trời.
Cảm tạ ơn Đức Chúa Trời, mọi sự bắt đầu từ Đức Chúa Trời.
Giống như có mặt trời chiếu ánh sáng và hơi ấm cho quả đất. Nếu không có mặt trời, quả đất sẽ tối tăm. Từ chỗ tối tăm, chúng ta sẽ thấy mọi sự rõ ràng nhờ ánh sáng.
Trong đời sống tâm linh, chúng ta thấy biết Đức Chúa Trời là nguồn sáng, nguồn sống.
Từ Đức Chúa Trời, chúng ta có quả đất, có loài người, có Kinh Thánh, có dân Do Thái, có dân Mỹ, dân Việt, có Chúa Giê-su, có Hội Thánh, có tình yêu, có tự do, có hy vọng. Đời sống chúng ta có ý nghĩa.
Đức Chúa Trời vẫn đang sống và đang cai trị thế giới nầy. Ngài làm việc có thời kỳ, có kế hoạch.
Tôi rất yên tâm vì nhờ Đức Chúa Trời mà tôi có đủ thông minh để biết Chúa là ai, Chúa đã làm gì cho tôi và Chúa muốn tôi làm gì. Tôi biết rõ hơn nhiều điều là nhờ có học, có đọc và có viết.
Nhờ ơn Chúa, tôi đã tìm được hướng đi, tôi đang đi với Chúa và tôi muốn mời bạn cùng đi với tôi.
Chúa vẫn còn đó và Ngài vẫn đang thực hiện chương trình của Ngài cho cả nhân loại. Cho bạn, cho tôi. Bạn có biết không?

Facebook   Hue Nguyen

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn