Thứ Bảy , 22 Tháng Một 2022
Home / Tag Archives: DƯỠNG LINH (page 10)

Tag Archives: DƯỠNG LINH

Nỗi Đau Của Bạn

Nỗi Đau Của Bạn Thường Cho Thấy Mục Đích Của Chúa Mục Sư Rick Warren “Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhơn sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự ...

Xem thêm »

Những Thời Điểm Khó Khăn

Chúa Có Thể Sử Dụng Những Thời Điểm Khó Khăn Để Đem Lại Lợi Ích Mục Sư Rick Warren “Chúng tôi bị ép đủ cách, nhưng không đến cùng; bị túng thế nhưng không ngã lòng; bị bắt bớ, nhưng không đến bỏ; bị đánh đập, nhưng không đến chết ...

Xem thêm »

Niềm Vui Đã Mất

Tìm Thấy Niềm Vui Đã Mất Của Bạn Mục Sư Rick Warren “Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy.” (Rô-ma 14:17) Cái gì bạn có thể dễ dàng đánh mất nhất?  Cặp kính của ...

Xem thêm »

Hãy dọn đường Chúa

Có tiếng kêu la trong đồng vắng: Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài (Lu-ca 3:4) Tiếng kêu la trong sa mạc đòi hỏi một lối đi cho Chúa, một lối đi đã được dọn sẵn, và là một lối đi trong đồng hoang. Tôi sẽ chú ý ...

Xem thêm »

An Bài Số Phận?

An Bài Số Phận Của Bạn Mục Sư Rick Warren “Hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. (Hê-bơ-rơ 2:14-15) Một trong ...

Xem thêm »

Khi Suối Khô Cạn

Mục Sư Rick Warren Làm Sao Tin Cậy Chúa Khi Suối Của Bạn Khô Cạn? “Nhưng trong ít lâu, thì khe bị khô, vì trong xứ không có mưa.” (1 Các vua 17:7) Khi Ê-li chạy trốn khỏi vua A-háp trong sách 1 Các Vua, Đức Chúa Trời bảo ông ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn