Thứ Bảy , 22 Tháng Một 2022
Home / Tag Archives: DƯỠNG LINH (page 2)

Tag Archives: DƯỠNG LINH

Chức Vụ Quản Gia

CHỨC VỤ QUẢN GIA Không có đầy tớ nào làm tôi hai chủ được; vì sẽ ghét chủ nầy mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ nầy mà khinh dể chủ kia. Các ngươi không có thể đã làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi Ma-môn nữa. ...

Xem thêm »

Nếu Tôi Tìm Thấy Nó, Tôi Sẽ…

Nếu Kiera Wilmot làm thí nghiệm tại trường, hẳn cô đã được điểm A. Nhưng cô đã bị buộc tội gây ra vụ nổ. Dù đã định xin cô giáo duyệt thí nghiệm, nhưng các bạn cùng lớp đã thuyết phục cô tiến hành thí nghiệm ngoài lớp học. Khi ...

Xem thêm »

Father’s Day Và Áp-ra-ham

Mục sư Lữ Thành Kiến Lễ Phụ Thân 2020 Sau đó, Đức Chúa Trời thử nghiệm Áp-ra-ham. Chúa gọi: “Áp-ra-ham.” Người thưa: “Có con đây.”  Chúa bảo: “Hãy dắt Y-sác, đứa con một mà con yêu quý, đem đến vùng Mô-ri-a và dâng nó làm tế lễ thiêu trên một ngọn ...

Xem thêm »

Tình Yêu Hy Vọng – Ngày 17 Tháng 6

Chương trình Radio Tình Yêu và Hy Vọng do Mục sư Nguyễn Vãn Huệ và Mục sư Trần Lưu Chuyên phụ trách hàng tuần từ tháng 10 nãm 2019 trên sóng radio 1600 AM vùng Dallas-Fort Worth. Chương trình này có mục đích dùng Lời Hằng Sống của Ðức Chúa ...

Xem thêm »

Chúa Biết

“Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi.  Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi.  Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi. Quen biết các đường lối tôi.  Vì lời chưa ở trên lưỡi ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn